Drobni rolnicy na swoim

handsontheland
Instytut Globalnej Odpowiedzialności jest jednym z 16 partnerów ogólnoeuropejskiej kampanii „Drobni rolnicy na swoim” (ang. Hands on the Land for Food Sovereignty).

Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat kwestii związanych ze sposobami wykorzystywania i zarządzania ziemią, wodą, a także innymi zasobami naturalnymi. Kampania skupia się na wpływie tych działań na realizację prawa do żywności oraz suwerenności żywnościowej.

Wśród partnerów kampanii „Drobni rolnicy na swoim” znajdują się ruchy społeczne i chłopskie, organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem, ochroną środowiska oraz prawami człowieka, a także działacze społeczni prowadzący badania.

W ramach kampanii na terenie całej Europy partnerzy prowadzą działania o charakterze edukacyjnym i rzeczniczym. Powstaje szereg badań oraz materiałów informacyjnych, organizowane są wydarzenia mobilizujące społeczeństwo, spotkania tematyczne oraz szkolenia. Inicjatywy skierowane do mieszkańców Europy, mediów, dziennikarzy, członków organizacji pozarządowych (NGOs), działaczy społecznych, edukatorów, studentów, polityków i decydentów angażują wszystkich do aktywnej działalności na rzecz suwerenności żywnościowej.
W ramach naszych działań:

(1) Szkolimy członków i członkinie grup, które wspierają naszą kampanię swoją działalnością (studentki i studentów dziennikarstwa, aktywistki i aktywistów, multiplikatorki i multiplikatorów).

(2) Opracowujemy i publikujemy szereg materiałów (artykułów, raportów, badań, infografik) poruszających temat kampanii w mediach głównego nurtu, mediach młodzieżowych i eksperckich oraz na naszej stronie internetowej. Promujemy kampanię w audycjach radiowych, a także w mediach społecznościowych.

(3) Organizujemy debaty publiczne oraz wykłady z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli środowiska akademickiego, studenckiego, politycznego oraz decydentek i decydentów.

(4) We współpracy z partnerami kampanii przygotowujemy stanowiska ws. żywności, rolnictwa, współpracy rozwojowej, które kierujemy do polskich i międzynarodowych sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o terminach szkoleń i wszystkich wydarzeniach publikujemy na bieżąco na naszej stronie oraz profilu FB. Zachęcamy do włączenia się w nasze działania!

Strony internetowe:

(a) strona polska: w przygotowaniu

(b) strona międzynarodowa: handsontheland.net

(c) ankieta – powiedz, co myślisz: drobne rolnictwo

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,