Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu

Celem ogólnym projektu jest wyeliminowanie głodu na świecie poprzez budowę świadomości w Polsce na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami globalnymi i wdrożenia perspektywy praw człowieka (ang. Human Rights Based Approach, HRBA) we współpracy rozwojowej.

Założeniem leżącym u podstaw ww. celu jest fakt, iż nie da się rozwiązać na świecie problemu głodu bez wsparcia dla rolnictwa rodzinnego, które jest źródłem żywności dla dużej części ludzkości, w tym dla większości osób zagrożonych problemem głodu na świecie. W ramach przygotowania przedsięwzięcia (tj. szerszej współpracy pomiędzyorganizacjami w UE), w które wpisuje się niniejszy projekt przeprowadzono analizę głównych kierunków międzynarodowej debaty o bezpieczeństwie żywnościowym (analizy przygotowane głównie przez Transnational Institute w Holandii i międzynarodową sieć FIAN oraz konsultacje podczas spotkań osobistych z udziałem przedstawiciela IGO w kwietniu 2014 r. i lutym 2015 r.). Wynikiem tej analizy jest pewność, że cel tego projektu został dobrany trafnie.

Polska Pomoc Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: