Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji południowo – wschodniej

 

Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji południowo-wschodniej: zrozumieć rolę Europy [PDF]
Transgraniczne transakcje kupna ziemi w Azji południowo-wschodniej są częścią globalnego procesu „zawłaszczania ziemi”. Wiążą się także z deforestacją obszarów ważnych dla dobra każdego z nas, promowaniem monokulturowych upraw, szkodliwych dla funkcjonowania całych ekosystemów, zwiększoną emisją gazów cieplarnianych oraz pogwałceniem praw rdzennych mieszkańców do tzw. Dóbr wspólnych. Posługiwanie się w oficjalnych dokumentach sformułowaniem „rezerwa ziemi rolnej”, w odniesieniu do wykupywanej pod inwestycje ziemi, jest rodzajem manipulacji, nie oddającym istoty skomplikowanych stosunków agrarnych na obszarach, o których mowa.

[Pobierz PDF]
Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,