ECVC popiera protest polskich rolników

tekst_nr_7btekst_nr_7

Logo ECVC (lewa) oraz ICPPC (prawa)

17 lutego 2014

Europejska Grupa Koordynacyjna La Via Campesina (ang. ECVC) poparła protest Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz lokalnych zwolenników polskich gospodarstw rodzinnych przeciw zbyt rygorystycznym przepisom higienicznym i sanitarnym narzuconym na polskich rolników produkujących przetwory w swoich gospodarstwach. W oficjalnym komunikacie prasowym podkreślono, że: europejska sieć [ECVC] otrzymuje coraz więcej skarg dotyczących negatywnych konsekwencji neo–liberalnych polityk wprowadzanych w sektorze rolnictwa. Drobni rolnicy znikają w wyniku przepisów działających na korzyść koncentracji gruntów, globalnej konkurencyjności oraz standaryzacji żywności bez poszanowania lokalnej kultury i tradycji żywienia.1 ECVC wezwała rząd RP, UE oraz FAO do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań.

źródło: Iccpc.pl

1 https://ftp.icppc.pl/pliki/2014/PressReleaseECVC17feb2014.pdf