Edukacja globalna i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oczami polskich pedagogów

edukacja-globalna

W ramach projektu „Nauczyciele zmienią świat, czyli edukacja globalna w ośrodkach akademickich” powstały trzy artykuły napisane przez współpracujące z IGO akademiczki: dr hab. Ewę Szadzińską z Instytutu Pedagogiki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Ilonę Żeber-Dzikowską oraz dr Elżbietę Buchcic z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Autorki zwróciły uwagę na wybrane aspekty edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym na wartości społeczne, które są związane z tymi typami edukacji związane, a także na proces dydaktyczny towarzyszący ich włączaniu do praktyki szkolnej.

Artykuły staną się częścią monografii naukowej nt edukacji globalnej przygotowywanej przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności pod redakcją dr Magdaleny Kulety-Hulboj. Publikacja ukaże się w II kwartale 2015 r.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,