Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje

Instytut Globalnej Odpowiedzialności przedstawia monografię naukową na temat edukacji globalnej pod redakcją Magdaleny Kulety-Hulboj oraz Marty Gontarskiej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” opublikowaną w ramach projektu „Nauczycielki zmieniają świat” przez Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w ramach serii Dyskursy Edukacji Obywatelskiej.

okBadka promoPublikacja jest dostępna w trzech wersjach elektronicznych: PDF oraz MOBI. Organizacje i instytucje zainteresowane formatem EPUB lub otrzymaniem papierowej wersji publikacji lub proszone są o kontakt z Elżbieta Kielak: [email protected]

 

 

 

Rekomendacje od Recenzentów książki:

„Prace te mogą autentycznie zachwycić, szczególnie przez odczuwalne w nich wyraźnie zaangażowanie Autorek i Autorów, które i którzy nie poprzestają na uważnym zbieraniu przejawów analizowanych zjawisk oraz opisie zależności pomiędzy nimi. Idą dalej, drążąc w głąb struktur, których ujęcie w ich tekstach staje się prawdziwym otwarciem opisywanego świata na zmianę, przede wszystkim przez podanie – jak na dłoni – formacyjnych względem niego, a opresyjnych i stale kolonialnych założeń i zasad. Złożona z takich tekstów książka naprawdę stanowi przyczynek do poruszenia w posadach świata niesprawiedliwego, stojącego na społecznych nierównościach. Książka ta jest przy tym zachwycająco krytyczna, w składających się na nią wypowiedziach trzymając wymóg krytyczności także wobec samej siebie, w szczególności wobec niosącej ją idei edukacji globalnej. Treść całego tomu w żadnym miejscu nie jest jej bezkrytyczną apoteozą.”
prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański

„Chcę zaznaczyć, że (…) praca jest opracowaniem niezwykle potrzebnym na gruncie polskim i liczę, że odbije się ona szerokim echem nie tylko w środowisku organizacji pozarządowych działających na polu edukacji globalnej, ale również w świecie akademickim i na szczeblu ministerialnym. Liczę, że jest to początek merytorycznej debaty na temat tego w jaki sposób prezentujemy „Innego”, jakich metod dydaktycznych powinniśmy używać, ale przede wszystkim mam nadzieję, że niniejsza książka znajdzie odbiorców wśród edukatorów, którzy nią zainspirowani będą zwiększać swoje kompetencje i wiedzę w kontekście edukacji globalnej.”
dr hab. Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,