Edukacja globalna – zrozumieć nasze życie w kontekście globalnym

Zdaniem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności edukacja jest czymś więcej niż tylko przygotowaniem dzieci do pracy wykonywanej w dorosłym życiu. Edukacja, w swoim najlepszym wydaniu, może przygotować dzieci do pomyślnego, świadomego życia w społeczeństwie i na świecie.

Trudno nam sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat za piętnaście czy dwadzieścia lat. Dzisiejsze pokolenie dzieci, kiedy dorośnie, będzie musiało zmierzyć się z nowymi globalnymi wyzwaniami w coraz bardziej złożonej rzeczywistości. W związku z tym warto dzieci uczyć tak, aby rozwijać w nich wartości i umiejętności, które pomogą im dopasować się do zmieniającej się rzeczywistości i stawiać czoła tym wyzwaniom.

Uważamy, że jednymi z najważniejszych w życiu wartości są więzi międzyludzkie oraz umiejętność ciągłego samodzielnego uczenia się siebie i świata wokół nas. Dlatego też w naszych działaniach kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności współpracy i dyskusji u dzieci i dorosłych. Zachęcamy, poprzez ćwiczenia i zabawy, do refleksji nad uniwersalnymi wartościami oraz naszym miejscem w społeczeństwie i świecie. Tym samym wspieramy kadrę pedagogiczną i akademicką w zadaniu wychowywania dzieci i młodzieży.

W procesie uczenia się niezbędna jest zdolność krytycznego myślenia i spojrzenia na rzeczywistość. Chcemy wspólnie wyobrażać sobie różne scenariusze przyszłości i rolę, jaką możemy odgrywać w tworzeniu sprawiedliwego i harmonijnie rozwijającego się świata.

Wobec złożoności procesów zachodzących we współczesnym świecie i nieustannego napływu informacji badamy nową rzeczywistość, wspólnie zadajemy kolejne pytania, analizujemy, szukamy rozwiązań. Edukacja to dla nas inspirujący proces wspólnego uczenia się, odkrywania świata i rewidowania swoich dotychczasowych wyobrażeń i przekonań.