Europejska Inicjatywa Obywatelska przeciw TTIP odrzucona / Koalicja organizacji zapowiada sprzeciw

Komunikat prasowy koalicji Stop-TTIP.

Koalicja Stop-TTIP, która zainicjowała Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) przeciw umowom handlowym TTIP i CETA, ogłosiła dzisiaj sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej blokującej EIO.

– Teraz zaczyna się prawdziwa batalia – powiedział Michael Efler, osoba kontaktowa EIO, która reprezentuje prawie 230 organizacji z 21 krajów członkowskich UE. – Odrzucenie EIO tylko potwierdza strategię Komisji polegającą na wykluczaniu obywateli i parlamentarzystów z negocjacji TTIP i CETA. Zamiast słuchać obywateli, słuchani są tylko lobbiści.

Odrzucając EIO, Komisja Europejska stwierdziła, że mandaty negocjacyjne TTIP i CETA nie są aktami prawnymi lecz wewnętrznymi aktami przygotowawczymi instytucji UE i dlatego nie można zakwestionować ich za pomocą EIO.

– Opinia Komisji, że tylko akty prawne mające wpływ na podmioty trzecie są dozwolone w ramach EIO, jest oczywiście błędem prawnym. Mandat negocjacyjny Komisji jest formalną decyzją Rady Unii Europejskiej i dlatego jest aktem prawnym. Jeśli opinia prawna Komisji miałaby jakiekolwiek uzasadnienie, to oznaczałoby to, że ludność UE jest wykluczona z uczestnictwa w kwestii jakiejkolwiek umowy międzynarodowej – co byłoby przerażające i skandaliczne – powiedział Efler.

Co więcej, Komisja twierdzi, że nie może sformułować negatywnych propozycji w sprawie ratyfikacji umów i dlatego nie może uwzględnić żądania EIO, aby zaprzestać negocjacji CETA i TTIP.  – To oznaczałoby, że obywatele UE mogą tylko popierać międzynarodowe negocjacje prowadzone przez Komisję, a nie mogą ich krytykować – stwierdził Efler.

Przed oficjalnym złożeniem wniosku EIO koalicja Stop-TTIP zleciła opinię prawną. Opierając się na jej rekomendacjach, koalicja rozważa obecnie podjęcie działań prawnych przeciw decyzji Komisji, w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

– Zamiast odpowiedzieć na obawy związane z polityką handlową oderwaną od ludzi, Komisja odmówiła zdrowej debaty – mówi Efler. – Z punktu widzenia obywateli wygląda to na czyn despotyczny, wykluczający z debaty mieszkańców UE. Jest to woda na młyn eurosceptyków.

W związku z tym koalicja Stop-TTIP apeluje także do prezydenta Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera o skorygowanie tej antydemokratycznej decyzji i wywiązanie się z obietnicy ochrony demokracji i przejrzystości.

– Wygląda na to, że Komisja boi się EIO, która ma potencjał na odniesienie największego sukcesu wśród dotychczasowych inicjatyw obywatelskich – mówi Efler. – Jeśli brukselscy biurokraci myślą, że to sposób na powstrzymanie protestów przeciw TTIP i CETA, to się mylą. Nie pozwolimy na związanie nam rąk.

Uzasadnienie odrzucenia EIO przez Komisję Europejską:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/2041

Opinia prawna sporządzona przez prof. dr. Bernharda Kempena:
https://stop-ttip.org/legal-opinion/

Kontakt do autorów komunikatu prasowego:
Media Team Stop TTIP, [email protected],
Tel.: 0049 (0)30 420 823 79, kom.: +49 178/816 3017

Przeczytaj też:

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,