FAC o perspektywie praw człowieka (HRBA)

Spotkanie Rady ds. Stosunków Zewnętrznych UESpotkanie Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) 19 maja 2014 r. poświęcone zostało czterem kwestiom dotyczących współpracy rozwojowej:

  • post-2015,
  • Agenda dla zmian/programowanie pomocy,
  • sektor prywatny we współpracy rozwojowej
  • i perspektywa praw człowieka w rozwoju.

Zobacz dokumenty Rady na to spotkanie.

Podczas spotkania Komisja Europejska (KE) zaprezentuje swój narzędziownik (ang. Tool box) dotyczący HRBA, zatytułowany Tool box. A rights based approach. Encompassing all human rights for EU development cooperation [SWD(2014) 152 final].

W swojej publikacji KE przedstawia koncepcję HRBA, tłumaczy poszczególne jej elementy i radzi, jak należy ją wdrożyć we współpracy rozwojowej. Narzędziownik zawiera również listę kontrolną, mającą pomóc urzędnikom zajmującym się polityką rozwojową w ocenie stanu wdrożenia HRBA w swojej pracy.

Obecnie sześć krajów UE wdraża HRBA: Austria, Dania, Finlandia, Hiszpania, Niemcy i Szwecja. Komisja podaje linki do dokumentów o HRBA opublikowanych przez ministerstwa i agencje rozwojowe z tych krajów.

Podczas spotkania Rady omawiany będzie m.in. komunikat Komisji na temat roli sektora prywatnego we współpracy rozwojowej. Omówienie tego komunikatu oraz reakcji organizacji pozarządowych opublikowała Grupa Zagranica.

Komentarz

Fakt podjęcia tematu HRBA przez Radę do Spraw Zagranicznych pokazuje wzrost rangi tego podejścia w społeczności międzynarodowej. Kilka lat temu koncepcja HRBA znana była tylko w nielicznych krajach i wśród wąskiego grona specjalistów z agencji pomocowych. Ogromną rolę w popularyzacji perspektywy praw człowieka w rozwoju odegrały organizacje pozarządowe, w tym konfederacja CONCORD oraz poszczególne organizacje członkowskie.

Nie wszystkie poglądy Komisji Europejskiej na temat HRBA zgodne są z propozycjami organizacji pozarządowych. Dlatego polecamy lekturę publikacji IGO o perspektywie praw człowieka w rozwoju.

Należy mieć nadzieję, że praca i decyzje Rady zaowocują stopniowym wdrożeniem HRBA również w polskiej współpracy rozwojowej. Jest na to dogodny moment, gdyż MSZ zainicjował prace nad drugim Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej. Prace te zakończą się w połowie 2015 roku.

Zobacz też: inne artykuły na temat HRBA.