Film animowany o podatkach

Podatki są głównym źródłem dochodów budżetowych państwa. Opłacają budynki rządowe, szkoły, szpitale, drogi, znaki drogowe, policjantów, nauczycieli, lekarzy, samoloty rządowe, samochody policyjne, armię a nawet oświetlenie w mieście.
Podatki są ważnym aspektem życia prawie każdego człowieka. Podatki wpływają na koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy inwestycji. Państwa nie byłoby bez podatków, a podatków bez państwa.

Podatki to nasza wolność – takie jest motto władz podatkowych w Kenii. Jak to? – można by pomyśleć. Przecież podatki to obowiązek albo, zgodnie z powiedzeniem, jedyna pewna rzecz w życiu obok śmierci.

W Kenii dochody z podatków wzrosły w ostatnich latach dosyć znacząco: z 2,4 mld dolarów w 2002 roku do 6 miliarów w 2006 roku. Stało się tak głównie dzięki włączeniu w system podatkowy większej liczby obywateli. Do 2002 roku to na rodzicach spoczywał obowiązek zakupu książek i mundurków oraz opłaty za szkołę. Dzieci, których rodziców nie było stać na te wydatki, były wykluczone ze społeczności szkolnej lub nie chodziły do szkoły w ogóle. W 2002 roku rząd Kenii wprowadził bezpłatną powszechną edukację na poziomie podstawowym dla wszystkich swoich obywateli i obywatelek. Stało się tak dzięki zwiększonym wpływom z podatków.

Kenia to jeden z przykładów wielkiej roli, jaką podatki odgrywają w funkcjonowaniu państwa. Tak samo jest w Polsce.
W jasny i przystępny sposób wyjaśnia to nasza animacja. Co się dzieje, gdy niektóre korporacje unikają płacenia podatków? Zapraszamy do obejrzenia.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,