Głosuj odpowiedzialnie – manifest wyborczy

Opadł już kurz po wyborach parlamentarnych i czas na krótkie podsumowanie manifestu Głosuj Odpowiedzialnie, wspólnej inicjatywy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności oraz 11 innych polskich organizacji pozarządowych. Wspólnie uważamy, że polska polityka zagraniczna i krajowa wymaga długofalowych i zrównoważonych rozwiązań. Apelowaliśmy do kandydatów i kandydatek w minionych wyborach o złożenie publicznego zobowiązania do zajęcia się palącymi kwestiami, mającymi wpływ zarówno na nas, jak i na miliardy mieszkańców całego globu. Sformułowany przez nas 17-punktowy program można ująć w skrócie w następujących pięciu hasłach:

Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski oraz krajów biedniejszych. Apelujemy o walkę z unikaniem podatków przez korporacje, zrównoważone użytkowanie surowców naturalnych i uczciwy podział kosztów i dochodów wynikających z ich eksploatacji oraz o skierowanie funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych na cele, które naprawdę skutecznie przyczynią się do redukcji ubóstwa.

Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów. Polska powinna promować Sprawiedliwy Handel, walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi i przewagą sieci supermarketów w Polsce, szkodliwą dla lokalnych producentów; powinniśmy też zapewnić godną płacę i bezpieczne warunki pracy pracownikom wytwarzającym towary używane w Polsce oraz dążyć do eliminacji arbitrażu inwestor-przeciw-państwu (ISDS) w umowach handlowo-inwestycyjnych podpisywanych przez UE.

Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do poprawy losu milionów ludzi. Dlatego Polska musi poprzeć wprowadzenie prawnie wiążących regulacji na poziomie europejskim i światowym, obejmujących korporacje międzynarodowe, a także stworzyć plan działania w zakresie biznesu i praw człowieka oraz uwzględniać klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych.

Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu głodu. Drobni rolnicy i pracownicy najemni karmią nasz świat, a najskuteczniejszym sposobem walki z głodem jest wsparcie zrównoważonego rolnictwa. Polska powinna wspierać drobnych rolników w krajach najuboższych w ramach współpracy rozwojowej, a promocja polskich inwestycji zagranicznych nie może skutkować zawłaszczaniem ziemi i rabunkową eksploatacją ludzi i surowców naturalnych w krajach uboższych.

Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie. Nasz kraj musi wypełnić zobowiązania międzynarodowe dotyczące wysokości pomocy rozwojowej. Powinien też realizować tę pomoc w oparciu o perspektywę praw człowieka, co zapewni bezpieczeństwo ludzkie zarówno samej Polsce, jak i innym krajom.

___ ___ ___

Ostatecznie Manifest podpisało 169 kandydatek/ów, a w tym 168 osób reprezentujących 4 komitety wyborcze (Kukiz 2015, Nowoczesna, Razem, Zjednoczona Lewica) oraz 1 osoba niezrzeszona. Co ciekawe, Manifest nie został podpisany przez ani jednego kandydata/kandydatkę z formacji, która wygrała wybory i będzie kształtować rząd, co oznacza, że przed nami wiele wyzwań rzeczniczych i kampanijnych. Mamy nadzieję, że prowadzić będziemy je przy aktywnym wsparciu 375 obywateli i obywatelek, które podpisały Manifest, sygnalizując swe oczekiwania względem polskiej polityki krajowej i zagranicznej.

Znamienne jest, że relacja z niedawnego spotkania ministrów ds. współpracy rozwojowej zawiera myśl bardzo podobną do przesłania naszego Manifestu – “Ministrowie ds. rozwoju zaznaczyli również fundamentalną rolę współpracy rozwojowej w zwalczaniu pierwotnych przyczyn migracji, w tym ubóstwa, bezrobocia, braku bezpieczeństwa oraz nierówności”.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,