ICPPC wspiera polskich rolników w proteście przeciwko polityce państwowej.

tekt_nr_6

Protest polskich rolników przed ambasadą w Londynie; https://icppc.pl/index.php/pl

17 lutego 2014
autor – IGO

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ang. ICPPC1) wraz z polskimi rolnikami i grupami ich wspierającymi protestuje przeciw zbyt rygorystycznym przepisom sanitarnym i higienicznym narzuconym na sprzedaż tradycyjnej żywności wytwarzanej przez krajowych drobnych rolników. Mylące jest wrażenie, że sprawa dotyczy wyłącznie dyrektyw nałożonych przez Unię Europejską. Okazuje się bowiem, że restrykcyjne przepisy wynikają z zaniedbania polskich władz, które nie skorzystały z możliwości utworzenia wewnętrznego prawa legalizującego działalność rolników i ułatwiającego ich pracę. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Koalicję, Polska stanowi najbardziej ograniczony pod tym względem kraj Unii Europejskiej, w którym sprzedaż własnych przetworów jest nielegalna i podlega wysokim karom. Rolnicy podkreślają, że nałożone na nich przepisy sanitarne i higieniczne otwierają dostęp do ziemi i rynku spożywczego w Polsce dla zagranicznych korporacji produkujących wysoko przetworzoną, modyfikowaną genetycznie żywność. Według protestujących, którym jednostki certyfikujące produkty spożywcze odmawiają wydawania certyfikatów żywności ekologicznej, ignorowanie przez rząd RP możliwości tworzenia wewnętrznych polityk przyjaznych rolnikom zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w kraju, a także pozbawia konsumentów możliwości nabywania lokalnej, zdrowej i ekologicznej żywności.

Zgodnie z dyrektywą unijną z 2004 roku, polski konsument nie może kupić bezpośrednio od rolnika/wytwórcy, który nie prowadzi firmy, produktów takich jak: dżemy, konfitury, soki, przetwory domowe, przeciery, mąki, kasze, mięsa surowe (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), wędliny, pasztety, oleje, mleko i przetwory mleczne, domowy chleb, domowe nalewki, cydry, wina. Produkty te można nabywać jedynie od producentów posiadających zarejestrowane, nierolnicze działalności gospodarcze, które wytwarzają żywność w przystosowanych odpowiednio zakładach produkcyjnych. Przedstawiciele lokalnych społeczności twierdzą, że często nie stać ich na zakup dodatkowych gruntów gwarantujących zwiększenie plonów, dlatego produkcja przetworów w warunkach domowych stała się drugim najważniejszym źródłem dochodów i powiększa szarą strefę. Dodają również, że rząd RP nie podjął żadnych z dopuszczalnych przez UE działań prawnych mających na celu uregulowanie kwestii legalizacji produkcji domowych przetworów przez drobnych rolników. Warto wspomnieć przy okazji, że działania te podjęły władze innych krajów członkowskich, gdzie tego typu produkcja jest w pełni legalna.

Rolnicy wspierani przez Koalicję szukają odpowiedzi na pytanie „Komu zależy na tym aby najlepszej jakości żywność nie była dopuszczona do sprzedaży co prowadzi do tego, że rolnicy tracą podstawowe źródło utrzymania a konsumenci nie mają dostępu do dobrej jakości żywności?” Zastanawiają się także, dlaczego rządowe instytucje w Polsce promują regionalne produkty, które paradoksalnie określają jako nielegalne. W miastach województwa zachodniopomorskiego (Koszalin, Szczecin) grupa ta dołącza do innych drobnych rolników protestujących od stycznia br.. Wspólnie żądają rewizji polityki unijnej przez rząd RP i wprowadzenia odpowiednich zmian, które przywróciły by im podstawowe źródło utrzymania oraz dostęp do wysokiej jakości żywności lokalnej. Inne postulaty wysuwane przez te grupy to m.in: ukrócenie wykupu polskiej ziemi przez zagraniczne korporacje oraz skuteczne wprowadzenie w życie zakazu upraw GMO.

link do listu otwartego do Premiera i Rządu RP: https://icppc.pl/index.php/pl/
źródło: Iccpc.pl
strony powiązane: https://food.rsi.org.pl/dane/spozywka.pdf, Produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl
video: https://www.youtube.com/watch?v=6WZ01EHJJ3E#t=758

1 ICCP – International Coalition to Protect the Polish Countryside.