Jak Chronić Śrdowisko, Niszcząc Lasy i Odbierając Ziemię Ubogim Rolnikom: Zawłaszczanie Ziemi i Program Redukcji Emisji z Wylesiania i Degradacji Lasów (REDD+).

IGO_REDDland_-_NETZatrzymanie alarmującego tempa procesu wylesiania i degradacji lasów jest niezwykle ważna. Niszczenie lasów wywołuje szereg negatywnych skutków, między innymi przesiedlanie ludności zależnej od lasów, pozbawianie tej ludności źródeł utrzymania i łamanie praw człowieka. Mimo, że większość emitowanych gazów cieplarnianych pochodzi ze spalania paliw kopalnych, wylesianie również przyczynia się do akumulacji dwutlenku węgla w atmosferze. Problematyczna zostaje kwestia w jaki sposób przebiega ten proces.

[Pobierz PDF]

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: