Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego południa?

Pobierz: Poradnik  „Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa” (2008)

Obrazy i wiadomości są niezbędnym elementem komunikacji i mogą mieć na celu edukację, rzecznictwo, marketing lub informowanie o działalności organizacji czy instytucji zewnętrznych. Ideą Kodeksu jest przeniesienie ciężaru z opowiadającego i pokazującego na tych, o których mowa. Najważniejszą cechą tej relacji jest obustronny szacunek oraz dążenie do zachowania godności bohaterów obrazów czy wiadomości.

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa jest narzędziem stworzonym przez praktyków: organizacje pracujące w sferze pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,