Jak Unia powinna uregulować handel minerałami konfliktu?

Unia Europejska pracuje nad przyjęciem przepisów, które uregulują handel minerałami konfliktu. W procesie tzw. Trialogu, czyli dyskusji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej wypracowany ma zostać kompromis. Analizowane są dwa różne projekty rozporządzenia: Komisji i Parlamentu. Instytut Globalnej Odpowiedzialności, wraz z kilkudziesięcioma organizacjami z Europy apeluje, aby poparte zostały rozwiązania zawarte w projekcie Parlamentu Europejskiego. Poniższe opracowanie ma na celu przedstawienie i omówienie zarówno kontekstu, kształtu i znaczenia, jak też możliwości realizacji rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Parlament.

Pobierz publikację 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,