Publikacje

Magazyn Globalnej Odpowiedzialności 1

Magazyn Globalnej Odpowiedzialności jest efektem współpracy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności – IGO i Le Monde diplomatique – edycja polska. Magazyn podnosi kluczowe tematy, którymi oba środowiska zajmują się w ostatnich kilku…

IGO_wytyczne

Wytyczne Dotyczące Zabezpieczenia Dostępu do Ziemi

Przegląd nowych „Dobrowolnych Wytycznych Dotyczących Odpowiedzialnego Zarządzania Własnością Ziemi, Łowisk i Obszarów Leśnych w Kontekście Bezpieczeństwa Żywnościowego Krajów”. [Pobierz PDF]

IGO_REDDland_-_NET

Jak Chronić Śrdowisko, Niszcząc Lasy i Odbierając Ziemię Ubogim Rolnikom: Zawłaszczanie Ziemi i Program Redukcji Emisji z Wylesiania i Degradacji Lasów (REDD+).

Zatrzymanie alarmującego tempa procesu wylesiania i degradacji lasów jest niezwykle ważna. Niszczenie lasów wywołuje szereg negatywnych skutków, między innymi przesiedlanie ludności zależnej od lasów, pozbawianie tej ludności źródeł utrzymania i łamanie praw człowieka….

IGO_alternatives

Pozytywne Alternatywy Inwestycyjne dla Nabywania i Dzierżawienia Ziemi na Wielką Skalę

Nabywanie i dzierżawienie gruntów na wielką skalę przybrało na sile wraz z pojawieniem się kryzysów: żywnościowego, energetycznego oraz finansowego. Projekty z nabywaniem ziemi są entuzjastycznie są entuzjastycznie przyjmowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, wielostronne organizace…

IGO_agropaliwa

Droga do Katastrofy: Polityka Agroenergetyczna Unii Europejskiej a Zawłaszczanie Ziemi i Zasobów Wodnych na Świecie

Pomimo licznych dowodów świadczących na niekorzyść polityki agroenergetycznej, Komisja Europejska stanowczo odmawia zmiany celów wyznaczonych w tej dziedzinie. Stanowisko KE jest tym bardziej niezrozmiałe, że coraz wyraźniej widać, że agroenegia…