Rzecznictwo

Rzecznictwo i kampanie społeczne to podstawa działalności IGO i sposób na realizację naszej misji.
 
Prowadzenie analiz, rzecznictwa i kampanii rzeczniczych to fundament pracy IGO. Wynika to głębokiego przekonania, że projekty pomocowe realizowane w krajach globalnego Południa – choć bardzo ważne – nie wystarczają. Fakt, że liczba ludzi żyjących w ubóstwie i nierówności społecznej na świecie gwałtownie rośnie, nie jest prostą wypadkową zaszłości historycznych i oznaką „zacofania”. Jest to wynik obecnych, niesprawiedliwych zasad handlu międzynarodowego, odgórnie narzuconej liberalizacji gospodarczej, nieuregulowanej ekspansji korporacji i ogromnego niedostatku demokracji – zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak i międzynarodowych instytucji politycznych i finansowych. Wyzwania te wymagają rozwiązań systemowych, solidarności oraz zaangażowania społeczności międzynarodowej na rzecz realizacji prawa do rozwoju (Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju, 1983) oraz godnego życia dla wszystkich (Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych, 1976).
 
Rzecznictwo to nasza strategia wpływania na debaty i decyzje dotyczące współpracy na rzecz rozwoju na poziomie polskim, europejskim i międzynarodowym. Kampanie z kolei to nasz sposób na szerzenie wiedzy, budowanie zrozumienia i poparcia społecznego dla rzecznictwa IGO. W rzecznictwie i kampaniach wspieramy postulaty organizacji i mobilizację obywatelską na Południu wobec rządów bogatszych krajów świata (w tym Polski), organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska, ONZ, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i korporacji. Występujemy także w swoim imieniu, jako obywatele i obywatelki zatroskani o losy świata i promujący ideę globalnej odpowiedzialności odwołującą się do wartości solidarności, demokracji bezpośredniej i sprawiedliwości społecznej w wymiarze globalnym.
 
W IGO wierzymy, że walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi wymaga odważnych rozwiązań systemowych, woli politycznej i zaangażowania społeczności globalnej. W tym kontekście w latach 2013 -2016 IGO podejmuje temat regulacji działalności korporacji i instytucji finansowych zwracając szczególna uwagę na obowiązek międzynarodowych korporacji do płacenia odpowiednich podatków, konieczność uregulowania inwestycji zagranicznych, oraz prawo mieszkańców globalnego Południa do ziemi i żywności. Angażujemy się również w rzecznictwo w sprawie polskiej współpracy na rzecz rozwoju, szczególnie w aspekcie wywiązywania się naszego rządu ze zobowiązań na rzecz redukcji ubóstwa podjętych na forum międzynarodowym.
 
Wszystkie działania rzecznicze i kampanie IGO wdrażają perspektywę praw człowieka w Rozwoju (ang. Human Rights Based Aprpoach) i stosują się do zasad Kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Dołącz do nas!
 

SOLIDARNOŚĆ ROLNICZO-KONSUMENCKA PO WŁOSKU

Autorka tekstu i zdjęć: Sonia Priwieziencew W dniach 2-5.10.14 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Learning TowardS Solidarity based Food Systems” (Nauka dla Solidarnych Systemów Żywnościowych), tym razem gospodarzem…

Spotkanie “Wartości nie tylko odżywcze”. TTIP a żywność

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu “Wartości nie tylko odżywcze –  czyli cykl dyskusyjnych kuchni społecznych organizowanych przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Kooperatywę Spożywczą “Dobrze”. Tym razem chcemy zająć…

Rolnictwo oparte na solidarności: Berlin i jego okolice

Relacja ze zjazdu w Berlinie 18-22 września 2014 w ramach projektu „Learning towards Solidarity-based Food System” uczestnika Grzegorza Gacka z Krakowskiej Kooperatywy Spożywczej. Już od samego początku, los starał się…

Profesor Leokadia Oręziak (zdjęcie z profilu na Twitterze)

Profesor Leokadia Oręziak przeciw TTIP

– Mam nadzieję, że ta umowa nigdy nie wejdzie w życie i zostanie obalona tak jak umowa ACTA – powiedziała znana polska ekonomistka o umowie UE-USA (TTIP).

Samorząd też może walczyć z unikaniem podatków

W niedzielę 16.11.2014 r. odbędą się wybory samorządowe. To, co dzieję się tutaj, w najbliższym otoczeniu również, ma wpływ na kraje globalnego Południa. Firmy, które działają na naszym terenie, mogą…