Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Pełna partycypacja w zarządzaniu

IGO nie jest zwyczajną organizacją. Wybraliśmy innowacyjny sposób zarządzania, który daje nam satysfakcję i... efektywność.

IGO kieruje się zasadami pełnej partycypacji w zarządzaniu (Total Participation Management - TPM). 

Podstawowe różnice pomiędzy zarządzaniem tradycyjnym a pełną partycypacją w zarządzaniu (na podstawie: Stocki et al., s. 25-26):


Aspekty funkcjonowania organizacji
Pełna partycypacja w zarządzaniu
Zarządzanie konwencjonalne
Status pracowników / członków
Osoba w pełni uczestnicząca
Zasób organizacji
Odpowiedzialność
Za zadania, za siebie, za zespół i za całą firmę
Za siebie i za swoje zadania
Relacja praca-dom
Równowaga ważna ze względu na osobę Równowaga ważna ze względu na efektywność pracy
System motywacyjny
Zakłada, że najlepszy sposób motywowania wynika ze zrozumienia sensu własnej pracy, odpowiedzialności, sprawczości i decyzyjności w firmie oraz dostrzegania rezultatów własnych działań
Zakłada, że najlepszy sposób motywowania to chęć uzyskania nagród zewnętrznych i (lub) uniknięcia kar
System ocen
Oceny nigdy indywidualne, ewentualnie grupowe, dokonywane przez "rynek" na podstawie obiektywnego wyniku
Ma za zadanie pokazać, co pracownik zrobił źle lub dobrze, podstawa do rozwoju często powiązana z systemem wynagrodzeń
Relacje z otoczeniem zewnętrznym
Organizacja w pełni otwarta, całkowita partycypacja klientów i partnerów biznesowych, budowanie lojalności i zaufania opartego na jawności i rzetelnej współpracy
Półprzepuszczalne granice, brak pełnej partycypacji klientów i partnerów biznesowych, współpraca oparta na ograniczonym zaufaniu i założeniu konfliktu interesów

 

Więcej na ten temat można dowiedzieć się m.in w książce: Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorż Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.