Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Marcin Wojtalik

Marcin jest współtwórcą Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Działa społecznie od 1995 r. najpierw w grupie lokalnej Amnesty International, potem współtwórca sieci Pilnych Akcji i członek sieci trenerów AI. Pracuje w Polskiej Akcji Humanitarnej od 1996 roku. Od 1998 do 2006 r. koordynator Programu Edukacji Humanitarnej, twórca, koordynator i konsultant projektów z edukacji rozwojowej i problematyki rozwojowej, m.in. "Solidarna Europa", GLEN, "Szkoła Globalna". Od 2002 r. współpracuje z zachodnimi organizacjami rozwojowymi.

Autor i współautor publikacji m.in. "Humanitaryzm", "Europejskie organizacje pozarządowe", "Globalna edukacja rozwojowa w UE", „Polska Pomoc Rozwojowa - niezależne badanie”, „Współpraca dla globalnego Południa - poradnik dla NGOs”, „Poradnik wolontariusza polskiej pomocy”. Współautor poradnika pt. "Jak mówić o większości świata".

 

 

Bookmark and Share