Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Kordian Kochanowicz

Kordian jest szkoleniowicem i konsltantem. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych oraz zarządzaniu.

Ukończył także studia podyplomowe European Master in International Humanitarian Assistance na Uniwersytecie Ruhr w Bochum włączonym do sieci NOHA. Skupiał się na zarządzaniu w organizacjach pozarządowych oraz zarządzaniu projektami pomocowymi. Prowadził badania naukowe w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów na terenach konfliktów i kryzysów humanitarnych.

Pracował w Tanzanii i Kolumbii.

Przez wiele lat był wolontariuszem.

Pracował jako koordynator projektów, konsultant i trener. Współpracował z Bankami Żywności, Polską Akcją Humanitarną, Caritas Kolumbia, w programie GLEN (Global Education Network of Young Europeans).

Koordynuje w IGO projekt TAI.

 

 

Bookmark and Share