Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Marek Marczyński

Marek jest jednym z fundatorów Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Pomysłodawca kwartalnika "Globalna Północ - Globalne Południe" i redaktor pierwszego wydania.

Magister stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister praw człowieka Uniwersytetu w Sarajewie oraz Uniwersytetu w Bolonii. Ukończył Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Pracował w biurze toruńskim Polskiej Akcji Humanitarnej oraz współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Pracował w biurze Ombudspersona w Prisztinie (Kosowo).

Obecnie pracuje w Międzynarodowym Sekretariacie Amnesty International w Londynie i zajmuje się krajami byłej Jugosławii.

 

 

Bookmark and Share