Koalicja 240 organizacji rusza z własną inicjatywą obywatelską ws. TTIP i CETA

Stop TTIP, koalicja 240 europejskich organizacji pozarządowych, ogłosiła, że odwoła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od decyzji Komisji Europejskiej odrzucającej Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) w sprawie TTIP i CETA, negocjowanych w tajemnicy umów handlowych UE ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Organizatorzy koalicji ogłosili, że pomimo odrzucenia oficjalnej EIO będą zbierać podpisy w ramach własnej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, nawet jeśli nie zostanie ona uznana przez Komisję Europejską.

Michael Efler, członek komitetu obywatelskiego EIO powiedział: – Uważamy, że argumenty prawne Komisji uzasadniające odrzucenie EIO są niewłaściwe. W przeciwieństwie do tego, co twierdzi Komisja, obywatele powinni mieć możliwość zakwestionowania mandatu negocjacyjnego TTIP i CETA.

– Międzynarodowe umowy handlowe nie powinny być negocjowane za zamkniętymi drzwiami – powiedział Efler. – Dla tej zasady będziemy toczyć spór przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Nie można zaakceptować faktu, że umowy handlowe negocjowane są w tajemnicy, bez możliwości wpływu przez Parlament Europejski i obywateli, a po zakończeniu negocjacji zostaną przedstawione publicznie jako fakt dokonany – bez możliwości najmniejszej zmiany tekstów tych umów.

Karl Baer, członek komitetu EIO powiedział: – Nie zakończymy naszego protestu. Komisja Europejska chce zyskać na czasie przez odrzucenie EIO, które jest naszym zdaniem bezpodstawne. Demokracja powstaje poprzez włączenie i zaangażowanie obywateli w procesy polityczne. Demokracja nie jest czymś, co Bruksela może nam dać lub odebrać. Dlatego ruszymy z własną, zorganizowaną oddolnie Europejską Inicjatywą Obywatelską. Komisja Europejska stara się zignorować głos obywateli. To się nie uda.

Jean-Claude Juncker, nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił niedawno, że będzie zabiegał o więcej przejrzystości i demokratycznego uczestnictwa w ramach negocjacji.

– Teraz jest czas, aby za tymi deklaracjami poszły czyny. Oczekujemy, że Jean-Claude Juncker odwoła decyzję odchodzącej Komisji. – powiedział Baer. – Zamiast prowadzić tajne negocjacje i wycofywać się z demokratycznych mechanizmów Komisja powinna pogodzić się z tym, że Europejczycy nie chcą umów handlowych, które dają nowe przywileje inwestorom zagranicznym i zagrażają obniżeniem standardów w Europie.

Więcej na ten temat:

Przeczytaj też:

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,