Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Spotkanie o dobrych praktykach w fotografii, filmie i internecie. 2 marca 2009 r. Więcej...

Poradnik IGO: Jak mówić o większości świataInstytut Globalnej odpowiedzialności przygotował Poradnik pt. "Jak mówić o większości świata". Publikację można zamówić bezpłatnie. Przeczytaj więcej...

Poradnik jest dostępny równiez w wersji elektronicznej. Pobierz...

Pierwsze spotkanie o dobrych praktykach, Warszawa, 18.12.2008. Więcej...

Przeczytaj też wiadomość o projekcie IGO na temat rzetelnego informowania o krajach Południa.

W dniach 21-22 czerwca 2008 r. odbyło się w Warszawie pierwsze dwudniowe szkolenie na temat Kodeksu. Zapraszamy do przeczytania relacji ze szkolenia o rzetelnym informowaniu o krajach Południa.

14 czerwca odbyło się otwarte spotkanie o wizerunku Afryki pt. "Jak mówić o Angoli i Tanzanii?". Zapytaliśmy o to gości z tych krajów. Więcej informacji w relacji ze spotkania.


Czym jest kodeks?

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa został stworzony przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją rozwojową, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną.

Dokument ten pomaga organizacjom w planowaniu i wdrażaniu swoich strategii komunikacyjnych poprzez sformułowanie praktycznych zasad dotyczących informowania o krajach globalnego Południa (krajach rozwijających się).

Sygnatariusze Kodeksu są świadomi wielu wyzwań i trudności związanych z informowaniem o niesprawiedliwości, nędzy i innych problemach współczesnego świata, lecz są przekonani, że należy mówić o nich w sposób zgodny z własnymi wartościami i rzetelnie.

To prawda, że na świecie dzieje się wiele strasznych rzeczy; trudna do wyobrażenia nędza i kryzysy humanitarne są zjawiskami negatywnymi i nie można ich ignorować.

Unikanie tych problemów byłoby sprzeczne z duchem Kodeksu, według którego należy mówić o rzeczywistości, w której żyje większość świata, z wrażliwością i szacunkiem dla ich godności.

Obrazy i wiadomości powinny odzwierciedlać pełny i wyważony obraz problemów i sposobów ich rozwiązywania, w tym pomocy zewnętrznej i wewnętrznej, a także partnerstwo nawiązywane pomiędzy ludnością lokalną a zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

Naczelne wartości Kodeksu, takie jak godność człowieka, szacunek i dążenie do prawdy, powinny znaleźć swój wyraz w informacjach tworzonych przez organizacje pozarządowe.

Sygnatariusze Kodeksu uznają powyższe zasady i starają się wdrożyć je poprzez wewnętrzną politykę i procedury. Współpracują też z innymi organizacjami i mediami, aby w sposób konstruktywny doprowadzić do podwyższenia poziomu informowania o niesprawiedliwości, jaką jest nędza na świecie.

Organizacje podpisane pod Kodeksem starają się wprowadzić do publicznej debaty temat etycznego komunikowania o krajach Południa, aby upowszechniać w Europie wartości ujęte w Kodeksie.


3 kwietnia 2008 r. przestawicielka IGO wzięła udział w telekonferencji na temat kodeksu zorganizowanej w ramach prac grupy roboczej Forum Edukacji Rozwojowej. Wymieniliśmy się doświadczeniami z przedstawicielami innych krajowych platform organizacji zajmujących się edukacją rozwojową.

11 marca Instytut Globalnej Odpowiedzialności zorganizował w Centrum Szpitalna w Warszawie spotkanie informacyjne na temat kodeksu. W spotkaniu uczestniczyli przestawieciele ośmiu organizacji, a dalsze sześć orgnizacji wyraziło zainteresowanie tematem. Przedyskutowaliśmy najważniejsze wyzwania stojące przed polskimi organizacjami i umówiliśmy się na spotkanie na szkoleniu organizowanym przez IGO. Przeczytaj więcej o szkoleniu.

Dlaczego warto wdrożyć kodeks? Przeczytaj o tym w zaproszeniu na spotkanie, które zorganizowaliśmy w marcu.

Przeczytaj więcej:


Osoby zainteresowane Kodeksem prosimy o kontakt:
kodeks ( at ) igo.org.pl.


Polecamy: