Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Poradnik "Jak mówić o większości świata" - zamów już teraz.

Poradnik to kompendium wiedzy o rzetelnym informowaniu, a zarazem praktyczne narzędzie, które ułatwi codzienną pracę pedagogom, trenerom i pracownikom organizacji pozarządowych. Zamów bezpłatny egzamplarz dla siebie, dla Twojej organizacji, szkoły czy biblioteki.

Poradnik "Jak mówić o większości świata" (ponieważ kraje globalnego Południa stanowią większą część naszej planety) został napisany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą prowadzić edukacj ́ rozwojową na wysokim poziomie. Publikacja przyda się wszystkim, którzy uczestniczą lub organizują wszelkie akcje pomocowe, albo chcieliby to robić. To niezbędne kompendium wiedzy o rzetelnym informowaniu, a zarazem praktyczne narzędzie, które ułatwi codzienną pracę pedagogom i pracownikom organizacji pozarządowych.

Poradnik "Jak mówić o wiekszości świata":

Autorzy publikacji od kilku lat prowadzą w Polsce i Europie warsztaty i szkolenia na temat rzetelnego informowania o większości świata. Posiadają doświadczenie prowadzenia projektów z edukacji rozwojowej w Polsce, jak również z pobytu i pracy w krajach globalnego Południa.

Co zrobić, żeby otrzymać poradnik? Wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia.
lub przesłać na adres IGO wypełniony formularz z ulotki.

Poradnik "Jak mówić o większości świata" ułatwi nauczycielom, trenerom i pracownikom organizacji pozarządowych prawodzenie edukacji rozwojowej oraz wesprze ich inicjatywy. Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia oraz korzystania z poradnika.

Więcej informacji: Agnieszka Seget ([email protected]) tel. 505 618 837.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.


Przeczytaj więcej o Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.


Polecamy: