Komisja Europejska odrzuca petycję obywatelską przeciw umowie handlowej UE-USA (TTIP)

Komunikat prasowy organizacji World Development Movement i War on Want

Aktywiści zarzucają UE, że dławi głos obywateli w sprawie tajnych umów.

Komisja Europejska odrzuciła dzisiaj propozycję Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej złożoną przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwnych umowom handlowym UE-USA i UE-Kanada (znanym jako TTIP i CETA). Decyzja ta uniemożliwia obywatelom, aby zmusili Komisję do rewizji polityki w sprawie tych umów i przeprowadzenia wysłuchania w Parlamencie Europejskim.

Negocjacje w sprawie TTIP i CETA wywołały mocny sprzeciw w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Organizacje obawiają się, że umowy te doprowadzą do przekazania niespotykanej władzy międzynarodowym korporacjom, prywatyzacji usług publicznych, obniżenia standardów ekologicznych i praw pracowniczych. Aby wyrazić swój sprzeciw, ponad 200 organizacji, związków zawodowych, organizacji konsumenckich i zajmujących się prawami człowieka złożyło w lipcu br. wniosek o zarejestrowanie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, aby w ten sposób doprowadzić do ponownej refleksji na temat umów handlowych.

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) została stworzona, aby dać obywatelom UE prawo do składania wniosków w sprawach europejskich. Obywatele, którzy zbiorą milion podpisów w przynajmniej 7 krajach członkowskich mogą zmusić Komisję do oficjalnej odpowiedzi na ich apele i do przeprowadzenia wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.

Brytyjskie Organizacje World Development Movement i War on Want oskarżyły Komisję o dławienie głosu obywateli przeciwnych TTIP i CETA.

John Hilary, dyrektor organizacji War on Want mówi:

„To jest oburzająca decyzja Komisji Europejskiej. Umowy handlowe już obecnie spotykają się z wyjątkowym sprzeciwem z powodu tajności i braku demokratycznej odpowiedzialności, lecz teraz odmówiono nam nawet prawa do złożenia petycji do przywódców UE. Komisja – nie pochodząca z demokratycznych wyborów – w obliczu głośnego sprzeciwu obywateli postanowiła zakryć uszy rękoma”.

Nick Dearden, dyrektor organizacji World Development Movement mówi:

„Nic nie mogłoby wyraźniej pokazać, że te umowy handlowe są katastrofą dla demokracji na naszym kontynencie. Unia Europejska chce dobić targów za zamkniętymi drzwiami. Jeśli dopuściłaby do nich obywateli, sprzeciw społeczeństwa wymknąłby się jej spod kontroli. Lecz ludzie w Europie nie pozwolą, aby narzucono im dyktat korporacji, będziemy walczyć z tą decyzją i zatrzymamy te umowy”.

Informacja o odrzuceniu przez Komisję Europejską wniosku o rejestrację Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/2041

Więcej informacji: Miriam Ross: (+44) (0)7711 875 345 lub email [email protected]

www.wdm.org.uk
www.waronwant.org

Przeczytaj też:

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,