Konferencja edukacji krytycznej we Wrocławiu

ICCE_audience ICCE_audience_2 ICCE_McLaren ICCE_panel
W dniach 15 – 18 czerwca odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (DSW) we Wrocławiu V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej zatytułowana „Analiza, edukacja, działanie. Edukacja krytyczna na rzecz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości”.

Na stronie konferencji czytamy: „w czasach naznaczonych kryzysem ekonomicznym, gdy edukacja znajduje się pod presją neoliberalnego kapitalizmu, (neo)konserwatyzmu i agresywnego nacjonalizmu, gdy w nauczycielach i naukowcach widzi się robotników, w młodzieży – kryminalistów, gdy szkoły i uniwersytety staja się towarem, zaś różne formy fundamentalizmu rosną w siłę, krytyczna edukacja jako teoria i jako ruch społeczny staje się szczególnie istotna. Międzynarodowa społeczność krytycznych pedagogów/pedagożek i działaczy/działaczek sprzeciwia się tym procesom, angażując się w działania na rzecz zmiany społecznej prowadzącej do większej sprawiedliwości i równości”.

W czasie konferencji poruszano między innymi takie tematy jak: edukacja a problemy nierówności, wykluczenia i inkluzji, filozoficzne podstawy pedagogiki krytycznej, współczesne dyskursy pedagogiki krytycznej, pedagogika krytyczna wobec nacjonalizmu, ksenofobii i rasizmu, czy edukacja obywatelska w perspektywie krytycznej.

W ramach konferencji IGO współorganizowało panel dyskusyjny pt. „Świat nie wygląda tak, jak mógłby wyglądać – krytyczna edukacja pozaformalna” moderowany przez dr Pawła Rudnickiego z Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. W dyskusji na temat roli organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw obywatelskich w edukacji krytycznej wzięły/wzięli udział również przedstawicielki/przedstawiciele takich organizacji pozarządowych, jak: NOMADA czy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Strona internetowa konferencji.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,