List otwarty w sprawie wyborów na prezesa Banku Światowego

IGO wraz z kilkudziesięcioma organizacjami podpisał List otwarty do Rady Dyrektorów Grupy Banku Światowego w sprawie wyboru nowego prezesa banku.

Wybór nowego prezesa Banku Światowego odbywa się w obliczu kryzysu multilateralizmu, rozrostu partii nacjonalistycznych i nasilonych napięć handlowych. W tle narastają nierówności społeczne, czai się kolejny kryzys zadłużenia, odbywa się erozja suwerenności państw (i ich zdolności do zapewniania ochrony praw człowieka) dokonywana poprzez korporacje, coraz dotkliwsze zmiany klimatyczne.

Nowy prezes BŚ będzie musiał nie tylko przeprowadzić instytucję przez ten trudny czas, ale i potrafić odpowiednio wpłynąć poprzez działania BŚ na to, co się dzieje na świecie.

Dlatego, według nas, przyszły prezes powinien:
1. Dysponować doświadczeniem w zakresie pomocy rozwojowej i być zaangażowany społecznie.
2. Być otwartym na odmienne narracje i perspektywy: słuchać także głosów krytyki, współpracować z organizacjami pozarządowymi itd.
3. Mieć na uwadze także interesy grup marginalizowanych, ubogich.
4. Powinien nakreślić strategie gwarantujące możliwość dostosowania wszelkich pożyczek i kredytów do ustaleń Porozumienia Paryskiego (https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju https://www.un.org.pl/.
5. Już na etapie kandydowania nakreślić szczegółowe plany i strategie jakie zamierza wprowadzić, aby zająć się problemem coraz większego wykluczenia społeczeństwa obywatelskiego z podejmowania decyzji, problemem łamania praw człowieka, przemocy wobec obrońców środowiska i obrońców praw człowieka oraz ciągłej erozji standardów społecznych i środowiskowych przez państwa i instytucje.

O liście pisze m.in the Guardian:

https://www.theguardian.com/business/2019/feb/17/trump-pick-stopped-leading-world-bank-david-malpass

Z listem w oryginalnym brzmieniu oraz listą sygnatariuszy można zapoznać się pod tym linkiem:

Open letter to the World Bank Group Board of Executive Directors

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,