Manifest wyborczy 2015: Głosuj Odpowiedzialnie!

12 polskich organizacji w manifeście wyborczym mówi, co sejm musi zrobić, by uchodźcy nie byli zmuszeni uciekać ze swoich krajów

Z okazji Szczytu ONZ w Nowym Jorku grupa 12 polskich organizacji pozarządowych ogłosiła manifest na zbliżające się wybory parlamentarne (www.GlosujOdpowiedzialnie.pl). Organizacje apelują do kandydatów o złożenie publicznego zobowiązania do zajęcia się palącymi kwestiami w polityce zagranicznej i krajowej. Zaniedbanie tych problemów już dziś skutkuje falą uchodźców i migrantów docierających do Europy, a w przyszłości prowadzić będzie do jeszcze poważniejszych konsekwencji.

Gorące dyskusje o kryzysie związanym z falą uchodźców pomijają najważniejszą kwestię: długofalowych rozwiązań, które zapewnią, że ludzie z państw ubogich nie będą zmuszeni do opuszczania swoich krajów. Tymczasem kilkadziesiąt polskich organizacji zajmuje się tymi problemami profesjonalnie i właśnie ten głos powinno usłyszeć społeczeństwo. Tymczasem w debacie dominują spory polityków, którzy mają znacznie mniejszą wiedzę o prawdziwych przyczynach uchodźstwa i migracji zarobkowej.

– Globalny system gospodarczy faworyzuje bogatych, a krzywdzi ubogich. Dzieje się to zarówno na poziomie poszczególnych krajów, również w Polsce, jak też w relacjach międzynarodowych. Kraje rozwijające się są ofiarą nieodpowiedzialnej polityki krajów globalnej Północy, do której Polska się zalicza. Już widzimy tego skutki w postaci fali uchodźców. Musimy sobie uświadomić, że nasza polityka ma na to wpływ i może to zmienić. Jeśli Sejm podejmie właściwe działania, np. przyczyni się do zlikwidowania rajów podatkowych, wprowadzenia sprawiedliwych reguł handlu, wspierania zrównoważonego rolnictwa, to jest szansa, że sytuacja w biednych państwach zmieni się na tyle, że ludzie nie będą z nich uciekać, narażając się na śmierć. Sądzimy, że dzięki takim działaniom również mniej Polaków będzie emigrować w poszukiwaniu lepszego życia na Zachodzie – mówi Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Szczyt ONZ w Nowym Jorku to jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie w tym roku. Głowy państw, w tym Prezydent RP, uchwaliły Cele Zrównoważonego Rozwoju, czyli wspólne zadania społeczności międzynarodowej, mające usunąć problemy, które są przyczyną skrajnych nierówności ekonomicznych i pogwałceń praw człowieka.

– Jeśli Polska ma odgrywać większą rolę na arenie globalnej, to musi poczuwać się do przywództwa w tych sprawach, które są ważne dla społeczności międzynarodowej – mówi Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci. – Nasz kraj musi aktywnie włączyć się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a rola przyszłego Sejmu będzie decydująca.go

 

Grupa polskich organizacji pozarządowych przedstawiła w manifeście program siedemnastu szczegółowych postulatów zebranych w 5 głównych punktach:

Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski oraz krajów biedniejszych. Apelujemy o walkę z unikaniem podatków przez korporacje, zrównoważone użytkowanie surowców naturalnych i uczciwy podział kosztów i dochodów wynikających z ich eksploatacji oraz o skierowanie funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych na cele, które naprawdę skutecznie przyczynią się do redukcji ubóstwa.

Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów. Polska powinna promować Sprawiedliwy Handel, walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi i przewagą sieci supermarketów w Polsce, szkodliwą dla lokalnych producentów; powinniśmy też zapewnić godną płacę i bezpieczne warunki pracy pracownikom wytwarzającym towary używane w Polsce oraz dążyć do eliminacji arbitrażu inwestor-przeciw-państwu (ISDS) w umowach handlowo-inwestycyjnych podpisywanych przez UE.

Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do poprawy losu milionów ludzi. Dlatego Polska musi poprzeć wprowadzenie prawnie wiążących regulacji na poziomie europejskim i światowym, obejmujących korporacje międzynarodowe, a także stworzyć plan działania w zakresie biznesu i praw człowieka oraz uwzględniać klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych.

Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu głodu. Drobni rolnicy i pracownicy najemni karmią nasz świat, a najskuteczniejszym sposobem walki z głodem jest wsparcie zrównoważonego rolnictwa. Polska powinna wspierać drobnych rolników w krajach najuboższych w ramach współpracy rozwojowej, a promocja polskich inwestycji zagranicznych nie może skutkować zawłaszczaniem ziemi i rabunkową eksploatacją ludzi i surowców naturalnych w krajach uboższych.

Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie. Nasz kraj musi wypełnić zobowiązania międzynarodowe dotyczące wysokości pomocy rozwojowej. Powinien też realizować tę pomoc w oparciu o perspektywę praw człowieka, co zapewni bezpieczeństwo ludzkie zarówno samej Polsce, jak i innym krajom.

Organizacje apelują do kandydatów w wyborach o złożenie publicznej deklaracji, że realizować będą postulaty manifestu. Organizacje apelują też do wyborców, by głosowali ze świadomością, że ich wybór będzie miał istotny wpływ nie tylko na życie w Polsce, ale – pośrednio – również na los milionów ludzi w krajach biedniejszych.

Kandydaci w wyborach i zwykli obywatele mogą składać deklaracje poparcia dla manifestu na stronie www.GlosujOdpowiedzialnie.pl.

Organizacje-sygnatariuszki: Fundacja CentrumCSR.pl, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Spraw Obywatelskich, Koalicja Clean Clothes Polska, Koalicja CSR Watch, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Polska Zielona Sieć, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Stowarzyszenie Ruchu Maitri.

Kontakt dla mediów

IGO: Marcin Wojtalik
tel.: 791 639 182
email: [email protected]

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,