Międzynarodowe seminarium: Global Investment Impacts 2016

 

21-22.01.2016, Sala Rudniewa (wejście od ul. Marszłakowskiej, IV piętro), Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium „Global Investment Impacts 2016 – Bilateral Investment Treaties, EU’s Trade and Investment Policies and the Global South”, które wpisuje się w cykl wydarzeń „Dwustronne umowy inwestycyjne i ich codzienne skutki” dotykający tematyki bilateralnych umów inwestycyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem umów TTIP i CETA – jak również ich wpływu na globalną gospodarkę oraz realizację Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Seminarium organizowane jest w odpowiedzi na trzy ważne potrzeby, jakie obserwujemy:

(1) Istnieje powiększająca się grupa społecznie zaangażowanych badaczy i badaczek akademickich. Zarazem coraz więcej przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzi w posiadanie wiedzy eksperckiej i jest żywo zainteresowana pogłębionymi analizami ekonomicznymi. Planowany cykl wydarzeń ma wychodzić na przeciw oczekiwaniom obu tych grup, przyczynić się do ożywienia dialogu oraz wymiany doświadczeń między nimi, dostarczając unikalnej okazji i przestrzeni do takiego spotkania. Naszą ambicją jest także, by włączyć do dialogu decydentów oraz osoby politycznie zaangażowane.

(2) Dobiega końca trzyletni proces wdrażania projektu BITs in Pieces, finansowanego przez Unię Europejską w ramach linii Europe Aid, koordynowanego przez Transnational Institute w Amsterdamie, a realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum organizacji pozarządowych (w Polsce przez IGO). Wiodącym celem projektu jest działanie na rzecz spójności polityki inwestycyjnej UE z polityką rozwojową oraz realizacją praw człowieka w krajach rozwijających się. Chcielibyśmy, by proponowany cykl wydarzeń posłużył jako moment refleksji, podsumowania, ale także planowania dalszych działań już po zakończeniu tego projektu.

(3) W oparciu o doświadczenia IGO jako organizacji oraz doświadczenia projektu BITs in Pieces chcielibyśmy, by proponowany cykl wydarzeń poruszył następujące kluczowe i palące kwestie (dwie globalne i dwie lokalne): (a) globalny wpływ unijnych polityk handlowych i inwestycyjnych; (b) Cele Zrównoważonego Rozwoju, Spójność polityki na rzecz rozwoju a bilateralne umowy inwestycyjne; (c) przewidywany wpływ CETA i TTIP na polskie rolnictwo; (d) przewidywany wpływ CETA i TTIP na polski handel. W Polsce nadal brakuje dostępu do informacji oraz rzeczowej, szerokiej i otwartej na różne opinie debaty na temat umów inwestycyjnych CETA, TTIP oraz innych umów inwestycyjnych. Zarazem umowy te coraz mocniej kształtują krajobraz geopolityczny na świecie, ograniczają suwerenność państw, wpływają na funkcjonowanie demokracji, a ostatecznie zmieniają nasze życie codzienne.

Program seminarium:

czwartek (21-01-2016)

09:30-10:00 rejestracja
10:00-10:30 otwarcie, wprowadzenie
10:30-12:00 wystąpienia wprowadzające (Marcin Wojtalik (IGO), Mark Dearn (War on Want))
12:00-13:00 lunch
13:00-14:30 Panel A – Globalny wpływ unijnych polityk handlowych i inwestycyjnych | moderacja: Jacek Żakowski (Polityka) | potwierdzeni panelistki/-ci: Marcin Święcicki (Poseł PO), Maria Świetlik (OZZ Inicjaywa Pracownicza), Ante Wessels (Foundation for a Free Information Infrastructure), Marcin Wojtalik (IGO)
14:30-15:00 połączenie z prof. Gusem Van Hartenem (Osgoode Hall Law School)
15:00-15:30 przerwa kawowa
15:30-17:00 Panel B – Cele Zrównoważonego Rozwoju i Spójność polityki na rzecz rozwoju a
bilateralne umowy inwestycyjne | moderacja: Jacek Żakowski (Polityka) | potwierdzeni panelistki/-ci: Mark Dearn (War on Want), Alexandru Surcel (Romania Vie), Györgyi Újszászi (Védegylet | protect the future)

piątek (22-01-2016)

09:30-10:30 wystąpienia wprowadzające: Andrej Gnezda (Umanotera), Martin Konecny (Seattle2Brussels Network), prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa))
10:30-12:00 Panel C – CETA & TTIP a handel w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej
moderacja: Wojciech Orliński (Gazeta Wyborcza)
potwierdzeni panelistki/-ci: Andrej Gnezda (Umanotera), Martin Konecny (Seattle2Brussels Network), prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa)
12:00-13:00 lunch
13:00-14:00 wystąpienia wprowadzające: Dorota Metera (Zielony Instytut), Glynn Moody (niezależny publicysta, Wielka Brytania)
14:00-14:30 przerwa kawowa
14:30-16:00 Panel D – Przewidywany wpływ umów CETA & TTIP na sektor rolniczy i żywność w
Europie i Polsce | moderacja: Rafał Woś (Polityka) | potwierdzeni panelistki/-ci: Waldemar Guba (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Dorota Metera (Zielony Instytut), Glynn Moody (niezależny publicysta, Wielka Brytania), Maria Świetlik (IGO)
16:00-16:30 podsumowanie i zakończenie seminarium

Podczas całej konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne (polski-angielski).

Zgłoszenia chęci udziału w seminarium, proszę, przesyłać bezpośrednio do Rolanda Zarzyckiego na adres [email protected] (liczba miejsc jest ograniczona). Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania.

Program do pobrania PL, EN

Patronem medialnym wydarzenia jegprawnast portal gazeta prawna.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

logo ue

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,