Międzynarodowe seminarium naukowe

Współpraca sektora formalnego i nieformalnego na rzecz globalnego obywatelstwa.
Międzynarodowe seminarium naukowe teoretyków i praktyków.

22.09.2015
w godzinach 10:30 – 16:30
Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Wrocław, ul. Strzegomska 55
sala: 116 (I piętro)

 

plakat-seminariumWydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) serdecznie zapraszają na międzynarodowe  seminarium naukowe dotyczącą budowania strategicznych partnerstw pomiędzy ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi na rzecz kształtowania postaw opartych na sprawiedliwości, odpowiedzialności i solidarności społecznej składających się na koncepcję globalnego obywatelstwa.
Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni do wspólnej dyskusji teoretyków i praktyków nad możliwością wzmacniania idei globalnego obywatelstwa poprzez podejmowaną problematykę, metody dydaktyczne oraz sojusze z innymi propozycjami edukacyjnymi, jak edukacja antydyskryminacyjna czy międzykulturowa, czy dyscyplinami naukowymi. Jest ona okazją do promocji publikacji wydanej w ramach partnerstwa uniwersytecko-pozarządowego, czyli polskiej monografii naukowej o edukacji globalnej pt. „Edukacja globalna: polskie konteksty i inspiracje” pod redakcją Magdaleny Kulety-Hulboj i Marty Gontarskiej oraz dyskusji na temat prezentowanych w niej tekstów.

plakat-tajne-promocja

 

Seminarium poprzedzi spotkanie autorskie wokół książki „Edukacja globalna: polskie konteksty i inspiracje”, które odbędzie się 21 września, o godz 18:00, w Tajnych Kompletach (księgarnia partnerskiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław) wraz z Autorkami i Autorami oraz Redaktorkami.
Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,