“Mowa o większości świata” – projekt ruszył pełną parą

Mural Mowa o większości świata

Mural OTWARTY UMYSŁ. Żywiec 2015. Mowa o większości świata

Otrzymaliśmy wsparcie w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Prowadzimy projekt “Mowa o większości świata”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminującemu wizerunkowi osób z krajów globalnego Południa, w tym osób pochodzących z tych krajów i mieszkających w Polsce. W ramach naszych działań:

1. Przeszkolimy członków i członkinie 4 grup kluczowych naszym zdaniem w walce z dyskryminacją ( aktywistów i aktywistki, dziennikarzy i dziennikarki, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz nauczycielki i nauczycieli)

2. Przygotujemy i wydamy uaktualnioną wersję naszego poradnika “Jak mówić o większości świata”

3. Będziemy prowadzić monitoring mediów, podręczników szkolnych, materiałów dydaktycznych organizacji pozarządowych

4. Przeprowadzimy kampanię w przestrzeni publicznej (murale) i wirtualnej (animacje).

Informacje o terminach szkoleń i wszystkich wydarzeniach będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie oraz profilu FB. Zachęcamy do włączenia się w nasze działania!

 

baner

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,