Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Wyniki konkursu ofert na druk i grafikę

Wyniki konkursu ofert: zapytanie nr 2/2011 (dotyczy zamówienia opracowania grafiki i składu publikacji)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2011 do Instytutu Globalnej Odpowiedzi wpłynęło sześć ofert. Za wszystkie przesłane oferty uprzejmie dziękujemy.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę O17, Jerzy W. Wołodźko, ul. Okopowa17/11, 80-819 Gdańsk, NIP: 5830209105.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała w szczególności konkurencyjna cena, gotowość do priorytetowej realizacji zamówienia oraz dotychczasowe doświadczenie oferenta.

Zamawiający uzgodni z Oferentem szczegóły zamówienia i warunki zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje dostępne u Barbary Lech pod numerem telefonu 791 639 181 oraz adresem email: barbara.lech(małpa)igo.org.pl.

Wyniki konkursu ofert: zapytanie nr 1/2011 (dotyczy zamówienia druku)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2011 do Instytutu Globalnej Odpowiedzi wpłynęło pięć ofert. Za wszystkie przesłane oferty uprzejmie dziękujemy.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę PPHU Drukpol sp.j., ul. Kochanowskiego 27, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6450005874.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała w szczególności konkurencyjna cena, gotowość do realizacji pierwszej części zamówienia do 25 sierpnia 2011 oraz wcześniejsze doświadczenie we współpracy.

Zamawiający uzgodni z Oferentem szczegóły zamówienia i warunki zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje dostępne u Barbary Lech pod numerem telefonu 791 639 181 oraz adresem email: barbara.lech(małpa)igo.org.pl.

Opóźnienie wyników konkursu ofert: zapytanie nr 2/2011 (dotyczy zamówienia opracowania grafiki i składu publikacji)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2011 do Instytutu Globalnej Odpowiedzi wpłynęło sześć ofert. Za wszystkie przesłane oferty uprzejmie dziękujemy.

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji, musimy przełożyć termin ogłoszenia wyników konkursu na poniedziałek 08.08.2011.

Najmocniej przepraszamy za opóźnienie.

Dodatkowe informacje dostępne u Barbary Lech pod numerem telefonu 791 639 181 oraz adresem email: barbara.lech(małpa)igo.org.pl.