Dwa systemy żywnościowe – nowa infografika!

Zapraszamy do zapoznania się z serią infografik, z których pierwsza, zatytułowana „Dwa Systemy Żywnościowe” przedstawia wybrane elementy systemów służących żywieniu ludzi na całym świecie. Infografika obrazuje dwa różne modele tych systemów, a także ich wpływ na życie człowieka, zwierząt i przyrodę.

Dlaczego mówimy o systemach żywnościowych?

Obecnie na świecie 795 mln ludzi cierpi głód. Ten problem w największym stopniu dotyczy krajów globalnego Południa, w tym głównie Azji (511,7 mln) oraz Afryki (232,5 mln). Mimo opasłych opracowań na temat przyczyny tej sytuacji, podobnie jak na przełomie XVIII/XIX wieku, tak i dziś dużą popularnością cieszy się neomaltuzjańska teoria, która mówi, że głód na świecie jest wyłącznie efektem nadmiernego przyrostu naturalnego. Przeludnienie, jak twierdzą zwolennicy tej teorii, prowadzi do wyczerpywania się zasobów naturalnych na ziemi i poszerza krąg ludzi najuboższych.

Czy rzeczywiście tak jest? W seriach infografik wydanych przez IGO pokazujemy, że głód to przede wszystkim kwestia polityczna, związana z decyzjami podejmowanymi przez rządy państw, korporacje, a także nas – konsumentów żywności. Problem nadmiernego przyrostu naturalnego traci na sile przy powszechnie już znanych danych, które informują, że nasza planeta jest w stanie wykarmić nie 7,3 mld, a 10 mld osób! Głód nie jest spowodowany więc tym, że na świecie brakuje żywności, ale przede wszystkim faktem, że ubodzy mieszkańcy naszej planety nie posiadają wystarczających środków na zakup żywności.

SYSTEM_caly_1024x5690_a

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,