Nowe ograniczenia dla zagranicznych inwestorów w Bułgarii.

tekst_nr_3

Bułgaria – Płaskowyż naddunajski, autor Jeanne Menjoulet & Cie(na licencji CC);

Jedna z bułgarskich agencji prasowych w Sofii (novinite.com) podała, że kilka dni po odrzuceniu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku o przedłużenie moratorium (patrz wpis: Bułgaria znosi zakaz sprzedaży gruntów rolnych obywatelom Unii Europejskiej) na sprzedaż gruntów rolnych inwestorom z UE, rząd Bułgarii ma zamiar wprowadzić nowe ograniczenia prawne w tej kwestii.

W myśl nowego prawa grunty rolne położone na terenie Bułgarii będą mogli nabywać jedynie obywatele innych państw UE, którzy uzyskali pozwolenie na stały pobyt przynajmniej na trzy lata przed dokonaniem inwestycji w ziemię.

Komisja Europejska po raz kolejny przestrzega rząd Bułgarii przed pochopnymi działaniami, których konsekwencje w postaci rewizji traktatu akcesyjnego i ograniczenia swobód obywatelskich na terenie UE będą nieuniknione, i które mogą poważnie zaszkodzić wizerunkowi tego państwa na arenie międzynarodowej.

Źródło w języku angielskim: Novinite.com;