Nowy przewodnik po Rolnictwie Wspieranym przez Społeczność

Zapraszamy do lektury przewodnika „Żywność, ludzie, środowisko, czyli Rolnictwo Wspierane przez Społeczność w działaniu”. Jest on kontynuacją wydanego w 2014 r. praktycznego przewodnika “Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. Partnerstwo między rolnikami a konsumentami”. Wówczas w Polsce istniała jedna grupa Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS), którą tworzyły dwa gospodarstwa rolne, dostarczające żywność grupie siedemdziesięciu osób. Wobecnie jest już sześć RWS-owych gospodarstw rolnych współpracujących z prawie 800 konsumentami i konsumentkami!

Przewodnik składa się z dwóch część. Pierwsza – ,,Dla głodnych wiedzy” opisuje założenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność oraz sposób, w jaki ten model funkcjonuje w Polsce i na świecie. Druga –  ,,Tworzymy RWS” to porządna dawka praktycznych porad przydatnych przy zakładaniu własnej grupy RWS.

zrzut-ekranu-z-2016-09-28-142218

Ze wstępu:

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to model współpracy drobnych gospodarstw rolnych oraz konsumentów opartej na bezpośrednim kontakcie i wzajemnym wsparciu. Chodzi w nim o solidarne inwestowanie w działalność i rozwój lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych, a zarazem umożliwienie odbiorcom dostępu do świeżej, zdrowej żywności po przystępnej cenie.
Postępujące zmiany w sposobie produkcji i dystrybucji żywności powodują degradację środowiska naturalnego i zanikanie rodzinnych gospodarstw rolnych. Oddolna organizacja rolników i konsumentów zapoczątkowana w latach 70. XX wieku w Japonii, jako odpowiedź na negatywne skutki związane z przemysłową gospodarką żywności, zaowocowała bezpośrednią współpracą opartą na solidarności, zaufaniu oraz sprawiedliwej cenie dla obydwu stron.

Trzy podstawowe wartości RWS-u to:

Ludzie
RWS stanowi grupę znających się odbiorców żywności i lokalne gospodarstwo rolne, którzy przez okreśony czas postanawiają ze sobą wspópracować.

Żywność
Celem RWS-u jest wsparcie drobnych gospodarstw rolnych, które dostarczają lokalnym konsumentom żywność najwyższej jakości.

Środowisko
RWS wspiera metody rolnicze przyjazne zdrowiu i środowisku naturalnemu.

Konsumenci wpłacają rolnikom ustaloną kwotę pieniędzy na poczet przyszłych upraw, dzieląc z nimi przy tym:

Ryzyko
Okazując gotowość poniesienia strat związanych z nieprzewidzianymi czynnikami, wpływajcymi na uprawę źywnoci, np. złe warunki pogodowe.

Obowiązki
Angażując się w działalność grupy, np. pomagając w organizacji odbiorów żywności.

Korzyści
Mając zapewniony dostęp do żywności najwyższej jakości, wyprodukowanej z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Zapraszamy do lektury! Przewodnik dostępny jest pod linkiem: Żywność, ludzie, środowisko, czyli Rolnictwo Wspierane przez Społeczność w działaniu.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,