Organizacje pozarządowe krytykują pozorne konsultacje dotyczące przywilejów inwestorów wynikających z umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi

Organizacje pozarządowe skupione w Seattle to Brussels Network skrytykowały ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne dotyczące praw inwestorów w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) – umowy handlowej, którą Unia Europejska zamierza podpisać z USA. Konsultacje są tylko pozorne, a ich celem jest sprzedanie argumentów biznesu, a nie rzetelna próba otwarcia bardzo potrzebnej debaty społecznej na temat przywilejów inwestorów, jak argumentują organizacje. Konsultacje publiczne zostały ogłoszone 27 marca 2014 r.

Komunikat prasowy Seattle to Brussels Network [1]
Bruksela/Amsterdam, 27 marca 2014 r.

Roos van Os z Centrum na rzecz Badań nad Korporacjami Międzynarodowymi (SOMO), organizacji członkowskiej Seattle to Brussels Network, twierdzi:

– Krytycy niedemokratycznego i niebezpiecznego systemu arbitrażu międzynarodowego nie będą mogli zgłosić swojego sprzeciwu, gdyż tendencyjne pytania zawarte w kwestionariuszu używanym do konsultacji nie dają takiej możliwości. Komisja Europejska powinna otworzyć się na prawdziwą debatę, a nie ukrywać się za kampanią promocyjną służącą interesom korporacji.

W trakcie spotkań z Komisją Europejską w sprawie TIPP przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego podkreślali, że konsultacje powinny być prowadzone w sposób bezstronny –  tak by pytania były zrozumiałe dla osób nie będących ekspertami. Jednak kwestionariusz Komisji uwzględnia jedynie pytania dotyczące drobnych reform, mających na celu zachowanie kontrowersyjnego systemu arbitrażu pomiędzy inwestorami a państwami. Czterdziestostronicowy tekst pisany językiem prawniczym jest trudny do zrozumienia dla zwykłych obywateli.

Marc Maes z belgijskiej organizacji rozwojowej 11.11.11, także będącej członkiem Seattle to Brussels Network, uważa:

– Tak zwany plan reform Komisji nie uwzględnia niczego, co umożliwiłoby wyeliminowanie podstawowych wad systemu arbitrażu pomiędzy inwestorami a państwami. Firmy zagraniczne będą w dalszym ciągu miały większe prawa niż firmy krajowe i obywatele. Międzynarodowe trybunały arbitrażowe składające się z trzech prawników motywowanych zyskiem w dalszym ciągu będą decydowały, które decyzje państwa są właściwe, a które nie, ignorując prawo krajowe, sądownictwo krajowe, jak i zasady demokracji.

Analiza tekstów, które wyciekły w trakcie negocjacji pomiędzy UE a Kanadą, wskazuje, że podejście UE do inwestorów w znikomym zakresie ochroni prawo rządów do wprowadzania niezbędnych regulacji krajowych, a w istocie czasem działa wręcz odwrotnie. Takie podejście przyczyni się do stworzenia systemu arbitrażu o wiele groźniejszego niż to, co oferują już systemy prawne UE i krajów Ameryki Północnej. [2]

Pia Eberhardt z Obserwatorium Europy Korporacyjnej (CEO), kolejnej organizacji członkowskiej Seattle to Brussels Network, wyjaśnia:

– Systemu arbitrażu między inwestorami a państwami nie da się naprawić. Chciwe firmy prawnicze ich klienci korporacyjni zawsze znajdą sposób, aby atakować poszczególne kraje za działania, które zagrażają zyskom korporacji. Należy znieść nadmierne prawa przyznane korporacjom, a mieszkańcy Europy powinni wykorzystać tę unikalną okazję, aby powiedzieć to Komisji Europejskiej.

Seattle to Brussels Network stworzyło specjalną stronę internetową (http://eu-secretdeals.info), aby wzmocnić nadzór społeczny i debatę demokratyczną nad kontrowersyjnymi prawami inwestorów zawartymi w TTIP. Na stronie internetowej opublikowane są teksty, które wyciekły w trakcie negocjacji oraz analiza tych dokumentów.

Seattle to Brussels Network zachęca organizacje pozarządowe,jak i wszystkie osoby indywidualne do uczestnictwa w akcjach w internecie przeciw przywilejom korporacji w ramach umów handlowych Unii Europejskiej, np. w kampanii SumOfUs i europejskiej sieci Attac.

Dodatkowe informacje:
[1] The Seattle to Brussels Network (S2B) składa się z organizacji rozwojowych, ekologicznych, obrony praw człowieka, organizacji kobiecych i rolniczych, związków zawodowych, jak i ruchów społecznych działających na rzecz zrównoważonej, sprawiedliwej i demokratycznej polityki handlowej Europy.  www.s2bnetwork.org
[2] Por.: IISD (2014): A Response to the European Commission’s December 2013 Document “Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)”, http://www.iisd.org/pdf/2014/reponse_eu_ceta.pdf;
Seattle to Brussel Network (2014): Investment in CETA – A response to a lobby document by DG Trade, http://eu-secretdeals.info/upload/2014/03/S2B-Marc-Maes-CETA-Investment_Response-to-DG-Trade-claims-March-7-2014_v2.pdf

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,