Podsumowanie pracy grupy roboczej

W czasie realizacji projektu „Nauczycielki zmieniają świat” aktywnie działała akademicka grupa robocza. W jej skład weszły wykładowczynie i wykładowcy z zaangażowanych w projekt uczelni wyższych, a także praktyczki i praktycy edukacji globalnej. Celem pracy tej grupy było nawiązanie współpracy między akademiczkami i akademikami oraz przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną w Polsce. Niektóre z osób należących do grupy były również zaangażowane w przygotowanie monografii „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje”.

Jako podsumowanie dyskusji, które toczyły w czasie spotkań grupy roboczej powstała krótka publikacja „Edukacja globalna w polskich perspektywach. Historia pewnego projektu…” przygotowana przez dr Pawła Rudnickiego z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Zachęcamy do lektury!

Publikacja w języku polskim:

EDUKACJA_GLOBALNA_W_POLSKICH_PERSPEKTYWACH_PL

Publikacja w języku angielskim:

EDUKACJA_GLOBALNA_W_POLSKICH_PERSPEKTYWACH_ENG

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,