Polska dołącza do światowych liderów, którzy zadecydują o finansowaniu walki z ubóstwem

Podczas odbywającej się w Addis Abebie konferencji głów państw i szefów rządów minister finansów Mateusz Szczurek potwierdził intencję Polski do wsparcia finansowego walki z ubóstwem na świecie w wysokości 0,33% PKB. Organizacje pozarządowe apelują o więcej: stworzenie instytucji pod auspicjami ONZ, która pomoże krajom biedniejszym w walce z unikaniem podatków przez korporacje.

Zapowiedź ministra SFfD3zczurka jest zgodna ze stanowiskiem rządu przyjętym w ubiegłym tygodniu. Głosi ono, że Polska będzie dążyła do zwiększenia pomocy rozwojowe do poziomu 0,33% PKB i jednocześnie popiera zwiększenie przez kraje bogate pomocy dla krajów najuboższych.

W konferencji FfD3 w Addis Abebie (Etiopia) w dniach 13-16 lipca uczestniczą sekretarz generalny ONZ, szefowie Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowej Organizacji Handlu, głowy państw i szefowie rządów. Polskę reprezentuje minister finansów Mateusz Szczurek i podsekretarz stanu odpowiedzialny za współpracę rozwojową Konrad Pawlik, którzy stoją na czele 10-osobowej delegacji.

– Polska powinna poprzeć stworzenie instytucji pod auspicjami ONZ, która pomoże krajom ubogim w walce z unikaniem podatków przez międzynarodowego korporacje. – mówi Marcin Wojtalik, ekspert Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) uczestniczący w konferencji w Addis Abebie.

– Kraje Unii Europejskiej przekazują pokaźne środki na pomoc rozwojową, lecz jednocześnie kraje ubogie tracą znacznie więcej z powodu unikania podatków przez korporacje, również europejskie – podkreśla Daria Żebrowska-Fresenbet, ekspertka IGO w zakresie walki z unikaniem podatków.

Zebrani w Addis Abebie delegaci są zgodni, że jednym z najważniejszych sposobów walki z ubóstwem w krajach rozwijających się jest pomoc tym krajom w ściąganiu podatków. Kraje UE do tej pory upierały się, aby o światowych uregulowaniach podatkowych decydowała OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Jednak przedstawiciele krajów ubogich i liczne organizacje pozarządowe podkreślają, że OECD nie daje pełnego prawa głosu krajom ubogim i apelują o stworzenie instytucji pod auspicjami ONZ.

Polska delegacja aktywnie uczestniczy w obradach konferencji FfD3 w dniach 13-16 lipca – pierwszej z trzech głównych konferencji światowych w tym roku. Kolejnymi tak wielkimi konferencjami będą szczyt ONZ we wrześniu w Nowym Jorku poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs) i grudniowy szczyt klimatyczny w Paryżu.

Konferencja w Addis Abebie przyciągnęła wiele głów państw i szefów rządu. Podczas otwierającej sesji plenarnej poparcie dla finansowania pomocy rozwojowej wyrazili m.in. premierzy Włoch i Szwecji, a także 11 prezydentów krajów rozwijających się.

Więcej informacji:

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,