Polska pomoc rozwojowa – o co chodzi?

 

Polska pomoc rozwojowa – o co chodzi? – broszura z podstawowymi faktami o polskiej współpracy na rzecz rozwoju (2010)

 

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska