Polska pomoc zagraniczna w 2007 r.

 

Polska pomoc zagraniczna 2007. Raport z monitoringu przeprowadzonego przez organizacje pozarządowe – raport wydany we wrześniu 2008 r. przez Grupę Zagranica

 

Raport jest podsumowaniem najważniejszych informacji o współpracy rozwojowej i polskiej pomocy zagranicznej. Polska pomoc zagraniczna wynika ze zobowiązań międzynarodowych. Niezależny monitoring jakości pomocy i środków przeznaczanych na nią z budżetu państwa może służyć jako pomost między oczekiwaniami obywateli a konkretnymi ustaleniami, podjętymi przez Polskę na arenie międzynarodowej.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,