Polskie echa negocjacji TTIP

Negocjacje w sprawie Transatlantyckiego porozumienia handlowego i inwestycyjnego (TTIP) warte są szczególnej uwagi. Kształt TTIP przesądzi o kolejnych umowach inwestycyjnych pomiędzy UE a innymi krajami, również krajami globalnego Południa.

Polecane artykuły w języku polskim:

Powyższy zestaw artykułów prezentuje krytyczne podejście do TTIP i sposobu prowadzenia negocjacji.

Debata w Polsce:

Powyższe artykuły wskazują, iż debata publiczna w Polsce o TTIP jest dość jednostronna. Zarówno przedstawiciele ministerstw, jak i przedstawiciele władz obydwu negocjujących stron, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej (reprezentowanej przez Komisję Europejską), a także przedstawiciele biznesu wskazują na potencjalne korzyści, które ma przynieść podpisanie TTIP.

Inne ważne źródła informacji w języku polskim:

Artykuły po polsku o innych dwustronnych umowach inwestycyjnych:

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,