Polskie media w oku edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej – raport za II – IV 2016

Przedstawiamy kolejny  świetny raport z monitoringu mediów – dzieło Katarzyny Tekień i zespołu wolontariuszek i wolontariuszy: Ewy Jupowieckiej, Aleksandra Kaczorowskiego, Marty Kluszczyńskiej i Anny Migdał. 

Monitoring mediów pod kątem prezentowanych obrazów i treści w obszarze szeroko pojętej różnorodności społecznej, globalnych współzależności, wykluczenia i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie i kolor skóry był prowadzony w okresie od 1 lutego 2016 roku do 16 kwietnia 2016 roku w prasie, głównie w wydaniach elektronicznych, oraz w informacyjnych portalach internetowych.

Jakie błędy najczęściej popełniają polskie media? Jakie promują stereotypy?

Kto wśród polskich dziennikarzy i dziennikarek pisze dobre teksty (prezentujące szerszy kontekst tematu artykułu, pokazujące różnorodność perspektyw zarówno z krajów Północy, jak i Południa oraz współzależności, dekonstruujący stereotypów etc.)?

Przeczytaj nasz raport i przekonaj się.

Pobierz:

IGO_Raport z monitoringu mediów_01022016-16042016

Monitoring mediów był prowadzony w ramach projektu “Mowa o większości świata”. Projekt „Mowa o większości świata” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,