Poszukujemy koordynatora ds. szkoleń i wydarzeń

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) poszukuje osoby na stanowisko

Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń
i opiekun/ka projektu

 

Głównym celem pracy osoby na tym stanowisku jest upowszechnienie wiedzy o tematyce, którą zajmuje się IGO wśród różnych grup docelowych, zacieśnienie współpracy z sojusznikami i budowanie potencjału IGO do mobilizowania i wspierania aktywistów, ekspertów i multiplikatorów. Jednocześnie osoba ta pełni opiekę nad jednym z projektów realizowanych przez IGO we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada w organizacji za:

 • Wykorzystanie zasobów IGO do mobilizacji grup docelowych na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji Północ-Południe (tzw. kraje rozwinięte – tzw. kraje rozwijające się);
 • Opiekę nad jednym z projektów realizowanych przez IGO.

Zadania – szkolenia i wydarzenia (75% czasu pracy):

 • Przygotowanie, pomoc w realizacji i ewaluacja szkoleń;
 • Przygotowanie, pomoc w realizacji i ewaluacja spotkań otwartych i warsztatów;
 • Przygotowanie, pomoc w realizacji i ewaluacja wydarzeń w przestrzeni publicznej;
 • Przygotowanie, pomoc w realizacji i ewaluacja seminariów eksperckich;
 • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i administracyjnej szkoleń i innych wydarzeń;
 • Promocja ww. szkoleń i innych wydarzeń; sprawne raportowanie zespołowi rzecznictwa;
 • Opracowanie planów IGO w zakresie szkoleń i innych wydarzeń;
 • Czuwanie nad realizacją harmonogramu ww. szkoleń i wydarzeń w całej organizacji.

Zadania – opieka nad projektem (25% czasu pracy):

 • Doprowadzenie do osiągnięcia zakładanych rezultatów jednego z projektów prowadzonych przez IGO; doprowadzenie do zrealizowania planowanych działań i budżetu tego projektu;
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu i okresowej ewaluacji projektu, przygotowywanie raportów merytorycznych projektu;
 • Uczestnictwo w spotkaniach z partnerami zagranicznymi (raz na kilka miesięcy);
 • Uczestnictwo w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy.

Umiejętności ogólne – niezbędne:

 • Identyfikacja z celami i dzielenie wartości IGO;
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Pracę, która ma sens,
 • Pracę w doświadczonym zespole działającym na rzecz sprawiedliwości globalnej,
 • Bezpośredni kontakt i możliwość współpracy z ekspertami z czołowych zachodnich organizacji zajmujących się tematyką, którą zajmuje się IGO,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • Wynagrodzenie miesięczne: 3300 zł netto (na rękę),
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do końca lutego 2016 r.
 • Miejsce pracy: Warszawa, ul. Noakowskiego. Termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej.

Prosimy o przesłanie Państwa zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do 11 maja 2015 r. na adres [email protected].

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie trzy poniższe elementy:

 • CV
 • wypełniony formularz kompetencji (do pobrania: wersja MS Word, wersja PDF)
 • list motywacyjny

To ogłoszenie w wersji PDF (pobierz).

Przeczytaj: Więcej o pracy w IGO