Pozytywne Alternatywy Inwestycyjne dla Nabywania i Dzierżawienia Ziemi na Wielką Skalę

IGO_alternativesNabywanie i dzierżawienie gruntów na wielką skalę przybrało na sile wraz z pojawieniem się kryzysów: żywnościowego, energetycznego oraz finansowego. Projekty z nabywaniem ziemi są entuzjastycznie są entuzjastycznie przyjmowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, wielostronne organizace rolnicze czy filantropów. Stanowią jednak bardzo wybiórczy model inwestowania, rozumiany w najwęższym zakresie.

[Pobierz PDF]

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: