Pozytywne alternatywy inwestycyjne dla nabywania i dzierżawienia ziemi na wielką skalę

Pozytywne alternatywy inwestycyjne dla nabywania i dzierżawienia ziemi na wielką skalę – polskie tłumaczenie publikacji wydanej przez TNI dla kampanii Hands off the Land
Nabywanie i dzierżawienie ziemi na wielką skalę, nazywane czasem “zawłaszczaniem ziemi” (ang. land grabbing) przybrało na sile wraz z pojawieniem się kryzysów: żywnościowego, energetycznego oraz finansowego. Projekty entuzjastycznie przyjmowane jako przynoszące inwestycje do zaniedbanych obszarów wiejskich reprezentują jednak bardzo wybiórczy model. Publikacja koncentruje się na ekonomii politycznej i prawach człowieka rozpatrując szerokie spektrum pozytywnych alternatyw inwestowania, które wzmacniają prawo do żywności, nadają wartość pracy w rolnictwie, a także zwiększają kapitał ekologiczny.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , , , , , ,