Pracuj w IGO: Lider/liderka ds. operacyjnych

Rekrutacja do pracy. Ogłoszenie na stanowisko Lider/liderka ds. operacyjnych. Termin zgłoszeń: 3.03.2019 r.

Rekrutujemy – szukamy lidera/liderki ds. operacyjnych!

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) od ponad 10 lat niesie w Polsce wiedzę, prezentuje konkretne propozycje rozwiązań i podejmuje akcje na rzecz sprawiedliwości społecznej w wymiarze globalnym. Zależy nam na zmniejszeniu nierówności na świecie, o szacunek, sprawiedliwość i zrozumienie między krajami globalnej Północy (takimi jak Polska i inne kraje UE) a krajami globalnego Południa – w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Chcemy, by każdy człowiek na świecie mógł cieszyć się prawami człowieka i godnie żyć. Dlatego zaangażowaliśmy się w działania by zatrzymać niekorzystne umowy handlowe (Stop TTIP, stop CETA, stop ISDS), zmusić korporacje by uczciwie płaciły podatki, w pracę na rzecz suwerenności żywnościowej (jako sposób na walkę z głodem na świecie) i wspieranie w Polsce edukacji globalnej. Robimy to współpracując stale z wieloma sojusznikami za granicą i w kraju.

Przez ponad 10 lat zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie, a teraz chcemy jeszcze skuteczniej działać, dlatego poszukujemy osoby, która stanie się jednym z naszych liderów, pracując na stanowisku:

Lider/liderka ds. operacyjnych

📄 Umowa o pracę na pełny etat
💶 Wynagrodzenie: 4000 zł netto
✍️ Okres próbny: 3 miesiące
📆 Termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej
🏢 Miejsce pracy: biuro IGO w Warszawie w Śródmieściu (okolice pl. Politechniki)

Zakres obowiązków

Organizowanie sprawnej i satysfakcjonującej pracy kilkuosobowego zespołu organizacji
→ nakierowanej na cele strategiczne organizacji
→ zgodnej z wartościami, zasadami i procedurami organizacji
→ wspierającej rozwój członków zespołu

Podejmowanie decyzji operacyjnych i branie za nie odpowiedzialności

Indywidualne (osobiste) oraz zespołowe organizowanie różnorodnych działań
[np. organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań i seminariów, wydawanie publikacji, organizowanie badań, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach z decydentami, animowanie działań aktywistów, prowadzenie analiz, wymyślanie infografik i tekstów popularyzatorskich…]
oraz wspieranie innych osób z zespołu w podobnych działaniach.

Uczestnictwo [wraz z zarządem] w podejmowaniu decyzji strategicznych organizacji

Uczestnictwo [wraz z zarządem] w monitoringu i ewaluacji pracy organizacji i jej doskonaleniu

Uczestnictwo [wraz z zarządem] w kluczowych decyzjach merytorycznych, finansowych, organizacyjnych i wizerunkowych organizacji

Tworzenie warunków dla pracy i rozwoju zespołu
→ Zachęcanie członków zespołu do zwiększania świadomości swoich kompetencji
→ Wspieranie członków zespołu w realizacji zamierzeń
→ Inspirowanie zespołu do rozwoju i wspieranie w podejmowaniu wyzwań
→ Ułatwianie komunikacji, porozumienia i sprawnej współpracy pomiędzy członkami zespołu

Reprezentowanie organizacji [wspólnie z zarządem] wobec podmiotów zewnętrznych
→ wobec partnerów, sojuszników, darczyńców, instytucji i mediów

Wspieranie [wraz z zarządem] pracy koordynatorki finansowo-administracyjnej

Uczestnictwo [wraz z zespołem] w formułowaniu projektów

Uczestnictwo [wraz z zarządem] w zarządzaniu ryzykiem organizacji
→ w ocenie potencjalnych zagrożeń oraz wdrażaniu środków zaradczych
→ w poszukiwaniu okazji i możliwości dla organizacji

Aplikuj na to stanowisko jeśli:

 • chcesz i potrafisz działać zgodnie z wartościami i celami przyświecającymi IGO;
 • sprawnie organizujesz pracę i potrafisz sprawić by zadania zostały dopięte;
 • umiesz działać samodzielnie i chcesz przyjąć odpowiedzialność za konkretne zadania;
 • masz gotowość, by organizować pracę zespołu i wspierać innych w działaniu, jeśli jest taka potrzeba;
 • słyszysz, widzisz, czujesz i rozumiesz potrzeby zespołu;
 • myślisz o rozwoju całej organizacji i członków zespołu i starasz się ten rozwój wspierać;
 • cieszysz się na możliwość dołączenia do grona liderów / liderek organizacji;
 • masz zapał, chęć i zdolność do zwiększania swojej wiedzy merytorycznej;
 • doceniasz innowacje, ale potrafisz wprowadzać ład i stabilność;
 • masz doświadczenie w koordynacji lub realizacji projektów;
 • świetnie znasz j. angielski w mowie i piśmie.

Zgłoś się!

Kandydaci i kandydatki proszeni są o przesłanie w terminie do 3 marca 2019 r. na adres
rekrutacja.lider.ka [małpa] igo.org.pl następujących dokumentów:

 • życiorys zwierający m.in. syntetyczne informacje o zakresie obowiązków na poszczególnych stanowiskach w poprzednich pracach
 • list motywacyjny
 • listę dwóch ostatnich pracodawców wraz ze służbowymi danymi kontaktowymi do bezpośrednich przełożonych w każdym z tych pracodawców (osoby, które nie miały dotychczas tylu pracodawców, wymieniają tylko tylu pracodawców, ile miały)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
 • oświadczenie o zgodzie na kontakt z poprzednimi pracodawcami w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym w IGO – lub ewentualnie oświadczenie, dlaczego Kandydat/Kandydatka takiej zgody nie udziela

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Lider/ka ds. operacyjnych, ogłoszonym w lutym 2019 r. i prowadzonym przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości treść Polityki prywatności IGO dostępnej pod adresem: https://igo.org.pl/polityka-prywatnosci

Oświadczenie o zgodzie na kontakt z poprzednimi pracodawcami

Wyrażam zgodę na kontakt przedstawicieli Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) z moimi poprzednimi pracodawcami w procesie rekrutacji na stanowisko Lider/ka ds. operacyjnych, ogłoszonym w lutym 2019 r.

Uwaga, rekrutujemy obecnie również specjalistkę / specjalistę ds. merytorycznych. Sprawdź również to ogłoszenie.