Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Wolontariat międzypokoleniowy na rzecz solidarności międzynarodowej

Informacje o projekcieFIO

Pod tą nazwą kryje się projekt realizowany przez nas od połowy 2010 r., a dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Jego głównym celem jest upowszechnienie wolontariatu w polskich organizacjach, zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową, a także wspieraniem demokracji.

Mimo że od 2005 r. liczba polskich projektów o tematyce związanej z polityką zagraniczną stale rośnie, społeczeństwo w dalszym ciągu wydaje się wobec tych działań bierne. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest zaniedbanie wolontariatu jako jednej z form pracy w polskich organizacjach.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej ustawicznie zwiększa się ilość środków przeznaczanych na pomoc zagraniczną (przykładowo w 2009 r. polskie organizacje zrealizowały z funduszy przydzielanych przez MSZ 83 projekty o łącznej wartości 18,2 mln złotych). Wbrew temu pozytywnemu trendowi społeczeństwo - mimo deklarowanego zdecydowanego poparcia dla pomocy rozwojowej i humanitarnej (sięgającego 83%) - pozostaje słabo zaangażowane we wdrażanie w życie projektów, pozostając jedynie odbiorcą akcji edukacyjnych, promocyjnych czy też pełniąc rolę darczyńców.

Uważamy, że jest to wynikiem braku możliwości realnego działania i wpływu „zwykłych ludzi” na kierunki aktywności organizacji pozarządowych. Możemy to zmienić, a mamy skąd czerpać wzorce – pozytywne tendencje widać zarówno w strukturach zachodnich organizacji pozarządowych, jak i w krajach Południa (np. w Kenii, Ugandzie czy Tanzanii). Dzięki naszemu doświadczeniu, wiemy, że i w Polakach drzemie potencjał, żeby zaangażować się w pomoc realnie.

W ramach projektu zamierzamy stworzyć praktyczny model włączania wolontariuszy w pracę organizacji
na rzecz solidarności międzynarodowej. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu międzypokoleniowej więzi  pomiędzy wolontariuszami, którzy będą organizować wydarzenia kulturalno-edukacyjne w społecznościach lokalnych w Warszawie i aktywnie uczestniczyć w działaniach Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Udokumentujemy i upowszechnimy ten model wśród innych polskich organizacji o podobnym co IGO profilu działania. Zorganizujemy również seminarium, które będzie szansą na wymianę doświadczeń i wspólne wypracowanie praktycznych wskazówek dotyczących zaangażowania wolontariuszy w działania organizacji.

Katarzyna Olczyk

 

Bookmark and Share