Przyspieszona ekspansja agrobiznesu, zawłaszczanie ziemi oraz rola finansowania prywatnego i publicznego ze środków europejskich w Zambii. Perspektywa prawa do żywności

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie spostrzeżeń na temat wpływu niedawnych aktów zawłaszczania ziemi (ang. land grabbing) na światowy system produkcji żywnościowy oraz na prawo do żywności. Obserwacje w tym zakresie zostały przeprowadzone z uwzględnieniem światowego łańcucha
wartości. Wstępne wyniki badań wykazały, że w zasadzie niemożliwe jest pozyskanie wiarygodnych, szczegółowych informacji na temat produktów znajdujących się w tym łańcuchu. Nie wiadomo np. które przedsiębiorstwa przetwórcze skupują pszenicę z poszczególnych części plantacji znajdujących
się w kraju X i należących do przedsiębiorstwa agrobiznesu Y. Jeśli chodzi o zakres zagadnień poruszanych w prezentowanej publikacji, to autorzy położyli nacisk na logikę działań oraz rolę i wpływ inwestorów
finansowych na sektor spożywczy w Zambii.Zambia

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,