Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Nasze publikacje


Publikacje opublikowane przez IGO lub we współpracy z innymi organizacjami.

Publikacje wydane drukiem. 

KOLUMBIA: BANACOL. Firma posiadająca powiązania z organizacjami paramilitarnymi i uczestnicząca w zawłaszczaniu ziemi w Curvaradó i Jiguamiandó" - polskie tłumaczenie publikacji wydanej przez FDCL dla projektu Hands off the Land

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Pozytywne alternatywy inwestycyjne dla nabywania i dzierżawienia ziemi na wielką skalę" - polskie tłumaczenie publikacji wydanej przez TNI dla projektu Hands off the Land

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Plantacje drzew w regionie Niassa w Mozambiku.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Świat na sprzedaż. Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat zawłaszczania ziemi w krajach globalnego Południa.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej. Praktyczny przewodnik.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 Kierunek - Południe. Gdzie szukać żródeł?

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 Zawłaszczanie ziemi. Przegląd typów i studia przypadków

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji południowo-wschodniej: zrozumieć rolę Europy.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 Zawłaszczanie ziemi - ulotka

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Solidarność międzynarodowa dla myślących - broszura na temat głównych wyzwań dla sprawiedliwości globalnej (2010).

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Polska pomoc rozwojowa - o co chodzi? - broszura z podstawowymi faktami o polskiej współpracy na rzecz rozwoju (2010)

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Wolontariat w solidarności międzynarodowej - raport prezentujący nowy model zaangażowania wolontariuszy w działania organizacji na rzecz solidarności międzynarodowej (2010)

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Wolontariat na rzecz solidarności międzynarodowej w zagranicznych organizacjach pozarządowych - analiza kapitału społecznego w organizacjach pomocowych w Europie i krajach Południa (2010)

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Jemy! A kto płaci? - zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach Południa (2010)

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Raport Polska pomoc zagraniczna 2009 - wydany przez Grupę Zagranica we wrześniu 2010 roku

Spójność Polityk na rzecz Rozwoju - poradnik dla polskich parlamentarzystów na temat PCD (policy coherence for development)

Polska pomoc zagraniczna w 2008 roku. Niezależny raport organizacji pozarządowych - wydany przez Grupę Zagranica we wrześniu 2009 r.

Polska pomoc: Czas na krajowe strategie pomocy - policy brief

Poradnik "Jak mówić o większości świata. Rzetelna  edukacja o krajach Południa" - drugie wydanie poradnika z 2008 r., opublikowane przez Polską Akcję Humanitarną w 2010 r.

Polska pomoc zagraniczna 2007. Raport z monitoringu przeprowadzonego przez organizacje pozarządowe - raport wydany we wrześniu 2008 r. przez Grupę Zagranica

Zgodność projektu programu polskiej pomocy na 2009 rok z Programem Działań z Akry (AAA) (2008)

Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju. Próba oceny - w: Polski raport Social Watch 2008 (strony 95-98)

Globalna Północ-Globalne Południe. Tanzania (2008)

Poradnik  "Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa" (2008)

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Globalna Północ-Globalne Południe. Nr 1 (2008)

Ulotka AMIGO - Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności (2008)

 

 

Publications in English (Publikacje po angielsku):

Polish Aid and EC Spring Package 2010. A chance for New Solidarity

Rights-Based Approach To Development As A New Opportunity And Challenge to Development Cooperation. Conference Paper

About IGO - a folder about our organisation

Compliance of the draft program of Polish foreign aid for 2009 with the Accra Agenda for Action (AAA)

Polish Development Assistance. Summary of Zagranica Group 2009 Report

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska