Raport Ukryte zyski – rola UE we wspieraniu niesprawiedliwego światowego systemu podatkowego

Nowy raport pt: “Ukryte zyski – rola UE we wspierniu niesprawiedliwego, światowego systemu podatkowego”, porównuje 15 krajów UE pod kątem walki z unikaniem opodatkowania i wspierania przejrzystości finansowej.

Niektóre z badanych krajów wypadają o wiele lepiej niż inne, ale jako grupa UE ciągle stoi w miejscu i nie rozwiązuje problemów, które kosztują miliardy euro rocznie, zarówno kraje bogate, jak i kraje biedne.

Okładka raportu Ukryte zyski

Okładka raportu “Ukryte zyski”

Daria Żebrowska-Fresenbet z Działu Rzecznictwa i Kampanii w IGO mówi: “W raporcie staraliśmy się zbadać czy rządy europejskie wypełniają swoje obietnice zwalczania unikania opodatkowania i ukrywania brudnych pieniędzy. Wyniki badania są rozczarowujące. Bardzo mały postęp, a w niektórych przypadkach widać nawet krok wstecz. Przywódcom UE nie udaje sie naprawić naszego systemu podatkowego, a tymczasem korporacje transnarodowe nadal unikają opodatkowania w Europie i w najbiedniejszych krajach świata, gdzie przychód z podatków jest bardzo ważny dla budżetów tych państw. Afera Luxleaks ukazała skalę problemu, ciche przyzwalanie UE na ten proceder i brak woli politycznej do zmiany”.

Bezpośrednia analiza 15 krajów UE pokazuje, że:

  • Francja jest obecnie najsilniejszym krajem w temacie przejrzystości i ustanawiania zasad sprawozdawczości dla korporacji ponadnarodowych. Jednak ostatnie działania rządu mogą sugerować chęć wycofania się z pozycji lidera. Ogromna ilość umów podatkowych, jakie Francja zawarła z krajami rozwijającymi się, spowodowała obniżenie przychodów podatkowych w tych krajach.
  • Niemcy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja są daleko w tyle, jeśli chodzi o przejrzystość. Kraje te nie wymieniają się informacjami na temat właścicieli rzeczywistych firm na poziomie krajowym, jak również blokują inicjatywy UE idące w kierunku ujawniania informacji o rzeczywistych włascicielach firm. Tajność informacji służy unikaniu opodatkowania i przesuwaiu zysków.
  • Hiszpanii udało się wynegocjować największe upusty podatkowe w umowach podatkowych z krajami rozwijającymi się, które przez to stracą część swoich przychodów.
  • Polska powoli wdraża prawo unijne wspierające walkę z unikaniem opodatkowania i przejrzystością. W niektórych przypadkach negocjowania umów podatkowych z krajami rozwijającymi się Polska stosuje wytyczne ONZ. Ciągle jednak nie ma jasnego stanowiska, jeśli chodzi o rzeczywistych właścicieli firm czy zasady sprawozdawczości dla korporacji ponadnarodowych. Nie wiemy również, w jakim stopniu nasza polityka podatkowa wpływa na kraje rozwijające się.

Pobierz raport w j.polskim: “Ukryte zyski – rola UE we wspierniu niesprawiedliwego, światowego systemu podatkowego”.

Zobacz notatkę prasową o raporcie na stronie europejskiej sieci Eurodad.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: